15:16 16/03/2022

Bổ sung cổ phiếu TTH vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo về việc bổ sung cổ phiếu TTH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin trading).

Bổ sung cổ phiếu TTH vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ

Theo đó, cổ phiếu TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành được đưa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 15/3/2022 do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty có ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Theo BCTC đã kiểm toán, lãi ròng năm 2021 của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (HNX: TTH) vỏn vẹn còn hơn 722 triệu đồng, giảm đến 54% so với số liệu trên báo cáo tài chính tự lập. Nguyên nhân chủ yếu do tính thiếu giá vốn hàng bán và các chi phí trong kỳ tăng.

Theo TTH giải trình, sau khi kiểm toán, giá vốn tăng hơn 665 triệu đồng, do tính thiếu giá vốn hàng bán trong kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng hơn 98 triệu đồng, do tăng dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 59 triệu đồng do tăng dự chi lãi vay phải trả đến 31/12/2021. Chi phí bán hàng tăng 23,4 triệu đồng do tăng chi phí tiền lương tháng 12. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 209 triệu đồng do tăng chi phí tiền lương tháng 12/2021 và chi phí thù lao HĐQT tăng 204 triệu đồng.

Vì vậy, các thay đổi trên làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau kiểm toán của Công ty giảm hơn 858 triệu đồng, tương đương giảm 54% so với trước khi kiểm toán, chỉ còn hơn 722 triệu đồng.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ, doanh thu thuần TTH tăng 75%, đạt hơn 252 tỷ đồng và lãi ròng ở mức 723 triệu đồng, trong khi năm 2020 lỗ hơn 13 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quý cuối năm, nắm bắt cơ hội từ việc dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội của Nhà nước, đơn vị đã đẩy mạnh công tác bán hàng dẫn đến doanh thu tăng, kéo theo lợi nhuận tăng.

Đáng chú ý, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, kiểm toán viên nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ việc không được tham gia kiểm kê hàng hóa tồn kho của công ty tại thời điểm 31/12/2021, đồng thời không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế. Vì vậy, kiểm toán không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và giá trị của hàng tồn kho với số tiền hơn 81 tỷ đồng cũng như ảnh hưởng của khoản mục này đến các chỉ tiêu khác được trình bày trong BCTC của Công ty.

Về vấn đề này, TTH cho biết do dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, tại kho gửi hàng hóa của Công ty có nhiều nhân viên bị F0 nên thời điểm 31/12/2021 chưa thể bố trí cho kiểm toán viên tham gia kiểm kê.

Việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua mã chứng khoán TTH.  

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 84 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2022 với ngày có hiệu lực từ ngày 11/1/2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên