08:49 17/05/2022

Bộ Tài chính sẽ thanh tra thuế doanh nghiệp thương mại điện tử trong tháng 5/2022

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và bất động sản.

Thông cáo phát đi ngày 16/5 của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4/2022 và triển khai chương trình công tác tháng 5 cho biết, Bộ Tài chính sẽ tổ chức triển khai dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro”; chủ động triển khai áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý hóa đơn điện tử, quản lý thuế; nghiên cứu áp dụng các giải pháp phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ thông minh và máy học để phục vụ quản lý rủi ro phát hiện vi phạm, gian lận về sử dụng hóa đơn.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án chương trình “Hóa đơn may mắn” theo mã hóa đơn để thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn, tăng cường việc giám sát của người dân trong việc xuất hóa đơn của các doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh. 

Tháng 4/2022 thu ngân sách nhà nước tăng 3,2 nghìn tỷ đồng

Tháng 4/2022 thu ngân sách nhà nước tăng 3,2 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 đạt 645,3 nghìn tỷ đồng bằng 45,7 dự toán năm và tăng 13,3 so với cùng kỳ năm trước

Ngành thuế chủ động triển khai áp dụng AI trong quản lý hóa đơn điện tử, quản lý thuế; nghiên cứu áp dụng các giải pháp phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ thông minh và máy học để phục vụ quản lý rủi ro phát hiện vi phạm, gian lận về sử dụng hoá đơn.

Đối với lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản, trong tháng 5 Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh bất động sản gửi đến cơ quan thuế, trên cơ sở đó xác định các trường hợp có rủi ro cao về thuế để thực hiện việc thanh tra, kiểm tra nhất là đối với các doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản đã mở bán nhưng không công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng.

Đồng thời ngành thuế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn các chính sách thuế kịp thời, định kỳ tổ chức các hội nghị đối thoại với người nộp thuế để người nộp thuế hiểu, tự giác thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh doanh bất động sản...

Bích Phương (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên