Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

16:53 09/06/2022

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu riêng lẻ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, bên cạnh những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế đất nước và bảo đảm bảo an sinh xã hội, thị trường bất động sản đang bộc lộ rất hạn chế, bất cập, có những dấu hiệu chưa ổn định.

Tại Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn chiểu ngày 08/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có những đánh giá về những mặt tích cực cũng như hạn chế của thị trường bất động sản, đồng thời ông cũng đưa ra một số giải pháp để khắc phục những hạn chế.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị Kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhất là trái phiếu riêng lẻ
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực, tạo ra các tài sản cố định cho nền kinh tế, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế và các lĩnh vực khác cùng phát triển, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người dân.

Theo Bộ trưởng, thị trường bất động sản nước ta trong thời gian qua đã có sự phát triển mạnh cả về quy mô, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của các chủ thể tham gia thị trường, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản đã cơ bản được hoàn thiện gồm Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng... và nhiều Nghị định, thông tư được ban hành để tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Năm 2021 và quý I năm 2022, thị trường bất động sản vẫn có nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh nhưng đã thích ứng và từng bước có chuyển biến, có dấu hiệu phục hồi và phát triển.

Thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của 7 ngân hàng thương mại

Thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của 7 ngân hàng thương mại

Đến tháng 4/2022 cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã tiến hành thanh tra tại 7 ngân hàng liên quan đến đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng Kết quả thanh tra đã gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý các sai phạm liên quan đến việc sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, bên cạnh những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế đất nước và bảo đảm bảo an sinh xã hội, thị trường bất động sản đang bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập, có những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh nổi lên như: hệ thống pháp luật chưa thực sự hoàn thiện, khó khăn về nguồn cung bất động sản, cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa phù hợp, giá bất động sản liên tục tăng cao hơn so với thu nhập của người dân, các sàn giao dịch bất động sản hoạt động thiếu ổn định, hoạt động môi giới thiếu kiểm soát, quy hoạch còn nhiều bất cập ở các địa phương…

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, Bộ trưởng đề xuất một số giải pháp, cụ thể:

Thứ nhất, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản để đảm bảo đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Đồng thời tăng cường quản lý thị trường bất động sản, tăng nguồn thu, nhất là tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, công nhân khu công nghiệp phân khúc thu nhập thấp.

Thứ hai, theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường bất động sản để kịp thời có biện pháp ổn định giá; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng; bổ sung quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất; kiểm soát chặt chẽ được phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu riêng lẻ.

Thứ ba, công khai hệ thống thông tin về nhà ở cho thị trường bất động sản; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý hành vi thông tin không chính xác, gây nhiễu loạn, tác động tiêu cực đến hoạt động thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

Đại biểu lo ngại quả bom về trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến hiệu ứng domino trong thị trường vốn

Đại biểu lo ngại quả bom về trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến hiệu ứng domino trong thị trường vốn

Đại biểu Trịnh Xuân An Đồng Nai cho rằng cần rà soát chính sách quản lý đối với thị trường quan trọng này để tránh tình trạng lúc quá mở lúc lại bóp nghẹt làm ảnh hưởng đến kênh dẫn vốn của nền kinh tế để không xảy ra những quả bom về trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến hiệu ứng domino trong thị trường vốn

Hà Yên

Theo dõi Thương Trường trên