Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

17:13 04/06/2022

Cần làm rõ nguyên nhân chậm trễ phân bổ vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ khi gần 5 tháng, Chính phủ vẫn chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sự chậm trễ này phần nào làm giảm hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế của Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Xem xét danh mục, mức vốn cho 113 dự án

Sáng 4/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phân bổ vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH Cần làm rõ nguyên nhân chậm trễ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến Danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu số vốn cho từng nhiệm vụ. Như y tế (14.000 tỷ đồng), an sinh xã hội, lao động và việc làm (8.150 tỷ đồng), hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (40.000 tỷ đồng), cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển tối đa 300 tỷ đồng; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 113.550 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nêu rõ, trên cơ sở kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo tổng mức vốn, chi tiết danh mục và mức vốn dự kiến cho từng nhiệm vụ, dự án của từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương với tổng số vốn là 149.201 tỷ đồng cho 4 dự án đường cao tốc, quốc lộ thuộc lĩnh vực giao thông; 965 tỷ đồng các bộ, cơ quan Trung ương đề xuất không bố trí vốn từ Chương trình nên không đủ điều kiện thông báo vốn để làm căn cứ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Phân bổ vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH Cần làm rõ nguyên nhân chậm trễ
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chính phủ đề nghị các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương phải hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, không bao gồm dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với danh mục nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 Đối với khoản hỗ trợ lãi suất 2% là 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doah có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, thuê và thuê mua. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng phương án phân bổ chi tiết.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giao thông chưa đủ điều kiện thông báo vốn nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát, đề xuất dnh mục và mức vốn cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả đầu tư, phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phên bổ vốn tại Nghị quyết số 43 của Quốc hội.

Làm rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện thông báo vốn

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường lưu ý, Thủ tướng Chính phủ thông báo vốn cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương là 149.201  tỷ đồng, bằng 84,77% so với số Quốc hội cho phép (tối đa là 176.000 tỷ đồng). Số còn lại chưa thông báo khoảng 26.800 tỷ đồng (trong đó có 14.000 tỷ đồng cho lĩnh vực y tế, 11.800 tỷ đồng cho 4 dự án đường cao tốc).

Vì vậy, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, Thủ tướng Chính phủ cần khẩn trương thông báo hết số vốn còn lại cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đề nghị, Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân chưa đủ điều kiện thông báo vốn, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Phân bổ vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH Cần làm rõ nguyên nhân chậm trễ
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thông báo số vốn còn lại cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để Chính phủ hoàn thiện danh mục, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn. 

Đối với 3 dự án đường cao tốc (Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng), đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công.

Phân bổ vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH Cần làm rõ nguyên nhân chậm trễ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận nội dung họp. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và hoan nghênh Chính phủ đã kịp thời trình báo cáo theo ý kiến đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho ý kiến kịp thời về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Nghị quyết số 43/2022/QH15 về các giải pháp tài chính tiền tệ, hỗ trợ cho chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong 2 năm 2022- 2023 đã được kỳ họp bất thường của Quốc hội ban hành ngay từ đầu năm 2022 nhưng đến nay, đã qua gần 5 tháng, Chính phủ vẫn chưa có danh mục cụ thể các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sự chậm trễ này phần nào làm giảm hiệu quả của chương trình phục hồi kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm triển khai quyết liệt hơn.

Nhấn mạnh đây là chính sách quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ khẩn trương xử lý số vốn còn lại cho lĩnh vực hạ tầng và các dự án khác để các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có căn cứ thực hiện. Các địa phương cũng cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Chính phủ Chính phủ hoàn thiện danh mục, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về đề xuất của Chính phủ là giành một khoản ngân sách trong tổng số ngân sách thuộc Nghị quyết 43 phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục dự án quan trọng quốc gia để trình Quốc hội xem xét, quyết định trong Kỳ họp thứ 3, để triển khai dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột giai đoạn 1; dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên