11:12 07/06/2022

Cảng Đoạn Xá (DXP) đặt kế hoạch lợi nhuận "đi lùi" 18%, dự kiến phát hành thêm 25 triệu cổ phiếu

Năm 2022, Cảng Đoạn Xá (DXP) dự kiến lợi nhuận trước thuế tiếp tục giảm 18% so với thực hiện 2021. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 cũng giảm còn 5%, so với mức 8% năm 2021.

CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến sẽ họp vào ngày 24/6 tới đây.

Theo đó, kết thúc năm 2021 DXP đạt 1.017 tỷ đồng doanh thu, chỉ bằng 76% so với thực hiện 2020 và đạt 84% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,69 tỷ đồng bằng 95% so với 2020 và vượt 54% kế hoạch lợi nhuận 2020.

Cảng Đoạn Xá DXP đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi 18

Sang năm 2022, DXP nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn như sự bất lợi về vị trí địa lý, hạn chế cầu bến, đặc thù biến động lịch của tàu hàng tổng hợp, đường giao thông chật hẹp tạo áp lực lớn đến việc khai thác tàu. Bên cạnh đó, việc đưa tàu sang các cảng liên kết tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Mặt bằng giá cước dịch vụ cảng biển tại khu vực Hải Phòng tương đối thấp tạo áp lực lớn cho Cảng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Khó khăn do việc thu phí cơ sở hạ tầng tiếp tục là một bất lợi của các cảng biển Hải Phòng với các cảng khu vực Quảng Ninh.

Do đó, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 219,2 tỷ đồng, tăng 63% so với kết quả 2021. Tuy nhiên tổng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 51,68 tỷ đồng, giảm 18%. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 cũng giảm còn 5%, so với mức 8% năm 2021.

Mới đây, DXP đã công bố KQKD quý 1/2021 với doanh thu đạt 21,23 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11 tỷ đồng. Như vậy với kết quả này kết thúc quý 1 DXP mới chỉ hoàn thành được khoảng 10% mục tiêu về doanh thu và 21% mục tiêu về lợi nhuận.

Cũng theo tài liệu họp cổ đông vừa công bố, DXP dự kiến phát hành thêm 25 triệu cổ phiếu để chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2022- quý 1/2023. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Cảng Đoạn Xá DXP đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi 18

Số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến là 250 tỷ đồng, sẽ được công ty sử dụng để đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, DXP cũng trình cổ đông thông việc góp vốn thành lập Công ty mới vốn điều lệ 850 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản, xây dựng, kinh doanh văn phòng, khách sạn, kinh doanh thương mại. Trong đó, DXP sẽ góp vốn 400 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 47.06% vốn. Thời gian góp vốn dự kiến vào quý 3, quý 4/2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên