21:27 30/08/2021

Cen Land (CRE) lên kế hoạch tăng gấp đôi vốn điều lệ

Ngày 30/8, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - HOSE: CRE) công bố Bản cáo bạch kế hoạch phát hành thêm gần 106 triệu cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Cen Land CRE lên kế hoạch tăng gấp đôi vốn điều lệ

Theo kế hoạch vừa công bố, ngày 15/9 tới đây Cen Land sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cụ thể, Cen Land sẽ phát hành gần 9,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 96 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó Cen Land cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 91,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 95%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 95 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị đợt phát hành cổ phiếu này đạt hơn 1.055,9 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện tại của công ty đạt gần 960 tỷ đồng. Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Cen Land sẽ hơn gấp đôi hiện tại.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu cả năm 2020 của Cen Land đạt 2.163 tỷ đồng (giảm 7% so với năm 2019), thực hiện được 88% kế hoạch và LNST đạt 300 tỷ đồng (giảm 23% so với năm 2019), thực hiện được 75% kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, bước sang năm 2021, lãnh đạo Cen Land vẫn đặt ra mục tiêu lớn với doanh thu và lợi nhuận đều được điều chỉnh tăng. Cụ thể, kế hoạch doanh thu thuần của công ty là 5.000 tỷ đồng, tăng 136% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu tăng 36%, đạt 408 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Cen Land đạt 3.683 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 559 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 317 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng. Như vậy CRE đã đạt 92% mục tiêu kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 70% kế hoạch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE vẫn liên tục tăng giá từ đầu năm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/8, giá cổ phiếu CRE tăng mạnh 2.300 đồng lên mức 55.300 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng là 95,99 triệu cổ phiếu. Vốn hoá thị trường đạt 5.308,8 tỷ đồng. EPS cơ bản là 4,29 nghìn đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên