11:13 11/06/2022

Chứng khoán VIX mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngày 10/6, CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) báo cáo đã mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Được biết, đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 5/4/2021 và đáo hạn ngày 5/4/2024. Như vậy, sau hơn 1 năm phát hành, VIX đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu này.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, VIX đặt mục tiêu doanh thu đạt 820 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 656 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,6% và 10,8% so với thực hiện năm trước. VIX dự kiến phát hành gần 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 6% (sở hữu 100 cp sẽ được nhận 6 cp mới). Thời gian thực hiện dự kiến là quý 3/2022, sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Cũng theo tài liệu Đại hội, Công ty trình cổ đông việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% số cổ phần biểu quyết của VIX mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Trong đó, bên chuyển nhượng là ông Phan Đức Lĩnh, bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Văn Tuấn với số lượng cổ phiếu dự kiến 1 triệu cổ phiếu. Như vậy, nếu giao dịch thành công, ông Tuấn và người liên quan sẽ nâng sở hữu từ 24,94% lên 25,12% vốn điều lệ VIX.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VIX. Hiện ông Tuấn cũng là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) và Chủ tịch Vigalcera (HOSE: VGC).

Chứng khoán VIX VIX mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2022, VIX ghi nhận tổng doanh thu giảm 12,7% so với cùng kỳ về 446,21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 15,9% so với cùng kỳ về 268,08 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tự doanh suy giảm mạnh so với cùng kỳ. Ngược lại, các hoạt động khác tăng.  

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 39,8%, tương ứng giảm 170 tỷ đồng về 257,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 203%, tương ứng tăng thêm 52,22 tỷ đồng lên 77,95 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 104,3%, tương ứng tăng thêm 35,85 tỷ đồng lên 70,22 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán tăng 70,9%, tương ứng tăng thêm 14,62 tỷ đồng lên 35,23 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của công ty tăng 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 931,9 tỷ đồng lên 5.661,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản cho vay đạt 2.642,6 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng tài sản; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2.595,5 tỷ đồng, chiếm 45,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 10/6, cổ phiếu VIX giảm 1,2% về 12.350 đồng/cp.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên