15:15 03/03/2022

Cổ phiếu HGM của Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đối diện "án" hủy niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc cổ phiếu HGM của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do báo cáo tài chính năm trong 3 năm từ 2019 – 2021 đều có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Cổ phiếu HGM đã bị HNX thông báo lưu ý về việc có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155 do báo cáo tài chính năm trong 3 năm từ 2019 – 2021 của HGM đều có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Cổ phiếu HGM đối diện án hủy niêm yết bắt buộc
HGM có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do báo cáo tài chính năm trong 3 năm từ 2019 – 2021 đều có ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Liên quan đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2021, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã có văn bản giải trình cụ thể như sau:

Phía kiểm toán nêu ra rằng nếu HGM trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính theo đúng hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán thì trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, khoản mục dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ giảm và lãi sau thuế chưa phân phối sẽ tăng cùng số tiền 11.5 tỷ đồng. Trên báo cáo kết quả kinh doanh, số liệu các khoản chi phí tài chính giảm và lãi trước thuế tăng số tiền tương ứng 39.3 tỷ đồng.

HGM cho biết tại 31/12/2021, Công ty đang trình bày khoản đầu tư tài chính vào CTCP gang thép Cao Bằng (CBI) theo giá gốc số tiền 69.5 tỷ đồng và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền 11.5 tỷ đồng theo phương pháp dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại thông tư số 48/2019/TT-BTC. Tuy nhiên, theo ý kiến của kiểm toán thì số phải trích lập dự phòng sẽ là 27.8 tỷ đồng so với phương pháp Công ty đang thực hiện.

Trong kỳ, HGM căn cứ vào kết quả trên BCTC 6 tháng đã được soát xét của CTCP Gang thép Cao Bằng để tiến hàng hoàn nhập khoản dự phòng trích lập. Tại cuối 2021, do Gang thép Cao Bằng chưa công bố BCTC 2021 đã kiểm toán, nên chưa đủ cơ sở tin cậy để hoàn nhập khoản dự phòng số tiền 11.5 tỷ đồng còn lại. HGM cho biết sẽ điều chỉnh dựa trên kết quả BCTC năm 2021 đã kiểm toán của Gang thép Cao Bằng.

Đối với ý kiến nhấn mạnh liên quan khoản thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi khi cổ phần hóa năm 2006 cho giai đoạn 2008-2018, HGM đã có công văn giải trình, kiến nghị gửi Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục thuế, UBND tỉnh và Cục thuế địa phương. Đến nay đang chờ ý kiến của các đơn vị có thẩm quyền. HGM cho rằng đã áp dụng hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như đã báo cáo là phù hợp với các quy định.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, Khoáng sản Hà Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 154 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 88,77 tỷ đồng và 70,42 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp hơn 8 lần và 7 lần so với kết quả năm 2020, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 8 năm qua của HGM.

So với kế hoạch đề ra là doanh thu 125 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng, Công ty vượt 23% kế hoạch doanh thu và 154% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Trên thị trường, cổ phiếu HGM bất ngờ tăng 9,52% trong phiên giao dịch ngày 3/3 lên mức 46,000 đồng/cp. Tuy nhiên thanh khoản cổ phiếu rất thấp với chỉ vài trăm đơn vị mỗi phiên.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên