16:44 11/03/2022

Cổ phiếu liên tục lập đỉnh, cổ đông lớn Đạm Phú Mỹ (DPM) đã bán ra 300.000 cổ phiếu

Cổ đông lớn tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Mã chứng khoán DPM – sàn HOSE) vừa bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, Tổng CTCP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An đã bán ra 300.000 cổ phiếu DPM để giảm sở hữu từ 4,125% về còn 4,048% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 4/3/2022. Như vậy, sau giao dịch cổ đông Tổng CTCP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An và nhóm cổ đông liên quan sẽ giảm sở hữu về còn 5,998% vốn điều lệ.

Trước đó, Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Tổng Giám đốc và bà Võ Ngọc Phương Kế toán trưởng DPM cũng vừa đăng ký bántoàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ, lần lượt 65.700 cổ phiếu và 24.700 cổ phiếu trong cùng thời gian từ 9/3- 31/3/2022.

Động thoái thoái vốn của cả 3 cổ đông lớn DPM diễn ra khi cổ phiếu DPM đang trên đà tăng tốt và giao dịch tại vùng giá đỉnh.

Đạm Phú Mỹ DPM Cổ đông lớn bán ra 300000 cổ phiếu

Trên thị trường, cổ phiếu DPM điều chỉnh từ vùng đỉnh cũ 55.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 23/12/2021 xuống vùng giá 38.200 đồng. Tuy nhiên từ nửa cuối tháng 1/2022 đến nay, cổ phiếu DPM duy trì đà tăng liên tục lập đỉnh mới tại mức 66.400 đồng/cp (cuối phiên 11/3).

Mới đây, FTSE Vietnam Index đã thêm cổ phiếu DPM vào danh mục trong kỳ cơ cấu này. Việc DPM vào rổ FTSE Vietnam Index là điều có phần bất ngờ, trong khi VCG, VND đã được hầu hết các Công ty chứng khoán dự báo trước đó.

Về hoạt động kinh doanh,  lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 12.786 tỷ đồng, tăng 64,7% so với doanh thu 7.762 tỷ đồng đạt được năm 2021. Nhờ tiết giảm chi phí vốn và các chi phí khác, Đạm Phú Mỹ báo lãi trước thuế 3.799 tỷ đồng cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.171 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với số lãi 702 tỷ đồng đạt được năm 2020.

Ngày 29/12, Đạm Phú Mỹ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể là kế hoạch tổng doanh thu chỉnh tăng từ 8.331 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 44%; mục tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế 2021 cũng được tăng lên gấp hơn 5 lần lần lượt là 2.251 tỷ đồng và 1.890 tỷ đồng. 

Như vậy, so với kế hoạch đã điều chỉnh, Đạm Phú Mỹ đã vượt gần 7% kế hoạch doanh thu và gấp tới 1,4 lần mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2021.

Bước sang năm 2022, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 11.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 945 tỷ đồng. Về chỉ tiêu sản lượng, Công ty dự kiến sản xuất 828 nghìn tấn Urê Phú Mỹ và 165 ngàn tấn NPK Phú Mỹ. DPM ước tính sản lượng tiêu thụ đối với 2 mặt hàng chủ lực này ở mức 800 nghìn tấn và 165 nghìn tấn.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên