18:29 04/03/2022

Công ty CP Bất động sản Mãi Thành bị yêu cầu làm rõ 54 thửa đất đã chuyển nhượng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc cung cấp thông tin, tài liệu dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 707/UBND-XD ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc dự án Xây dựng khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc của Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành.

Trên cơ sơ báo cáo số 95/BC-KHĐT ngày 07/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả rà soát dự án Xây dựng khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc do Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành.

Lâm Đồng Yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu tại 54 thửa đất Công ty CP Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng
Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu tại 54 thửa đất Công ty CP Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng.

Trong đó, về các lô đất xây nhà thô (hoàn thiện phần thô trước khi kinh doanh) hiện Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng 54 lô đất, gồm 16 lô (từ lô số 1 đến số 16 khu A), 20 lô (từ lô số 76 đến lô 95 khu A3), 16 lô (từ lô 124 đến 149 khu A4), 1 lô Khu B3, 1 lô Khu A6 theo quy định thuộc trường hợp phải hoàn thành xây thô mới được chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng các lô đất chưa thực hiện xây thô theo quy hoạch được duyệt là chưa đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật kinh doanh bất động sản và đến nay Công ty vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng nhà thô 54 lô.

Đối với khu thương mại dịch vụ thì Công ty đã chuyển nhượng cho ông Hoàng Ngọc Lân (chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc xác nhận biến động ngày 10/9/2018 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 363519 ngày 8/7/2013). Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương theo quy định tại Điều 45 Luật đầu tư năm 2014.

Từ những cơ sở nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc báo cáo và cung cấp các hồ sơ liên quan đến 55 thửa đất mà Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân (nếu có).

Cụ thể, văn bản chủ trương nào cho phép được chuyển nhượng quyền sử dụng đất 55 thửa đất nêu trên. Trường hợp chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì căn cứ quy định nào mà Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP. Bảo Lộc xác nhận chỉnh lý biến động tên chủ sử dụng đất trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP. Bảo Lộc xác nhận (bản photo có đóng dấu của Chi nhánh).

Sở TN&MT đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP. Bảo Lộc gửi về Sở trước ngày 11/3/2022.

Liên quan đến doanh nghiệp này, trước đó, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND TP. Bảo Lộc chỉ đạo các Phòng, Ban trực thuộc có biện pháp ngăn chặn kịp thời trường hợp sang nhượng bất động sản của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Mãi Thành và yêu cầu công ty này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Mãi Thành thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2009, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, có trụ sở tại số 58A đường Nguyễn Thái Học, P.2, TP. Bảo Lộc, do ông Trần Thanh An là người đại diện theo pháp luật.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên