Tin nóng:

Đầu tư xây dựng cơ bản tại Hải Phòng: Đủ kiểu vi phạm

Giai đoạn 2010 – 2017, TP Hải Phòng được Trung ương quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ. Bên cạnh những thành quả đạt được, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của TP còn hàng loạt tồn tại, thiếu sót.

Những dự án nghìn tỷ nợ đọng

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, giai đoạn 2010-2017, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch còn bất cập, hạn chế, quá trình thực hiện quy hoạch không phù hợp. Một số quy hoạch bị chồng chéo, không kết nối được khi thực hiện – do vậy đã phải điều chỉnh quy hoạch, chậm tiến độ các dự án đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp.

Điển hình một số dự án như: Dự án đê biển Nam Đình Vũ phê duyệt năm 2011, hiện đang phải dừng chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Nam Đình Vũ; Dự án đường trục chính Tây Nam KCN Đình Vũ, phê duyệt năm 2011, năm 2012 phải điều chỉnh do không phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới giao thông khu vực, là vi phạm quy định tại các khoản 1,4,5, Điều 4 Luật Xây dựng 2005; Điều 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Trách nhiệm này thuộc về BQL Khu kinh tế Hải Phòng, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, UBND TP Hải Phòng.

Tiếp đến, là việc phân bổ vốn đầu tư và tình hình nợ đọng xây dựng.

Giai đoạn 2010-2015, việc phân bổ vốn đầu tư chưa tập trung còn dàn trải, dẫn đến nhiều dự án không bố trí được kế hoạch vốn, kéo dài thời gian thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí vốn như ở Dự án Đê biển Bạch Đằng (giai đoạn 2) phải dừng thực hiện; Dự án Đê tả Lạch Tray, phê duyệt năm 2010 đến nay bố trí được 53% kế hoạch vốn; Dự án cải tạo nâng cấp đường 356 phê duyệt năm 2010 đến nay bố trí được 22,1% kế hoạch vốn, không hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Đầu tư xây dựng cơ bản tại Hải Phòng: Đủ kiểu vi phạm
Đầu tư xây dựng cơ bản tại Hải Phòng: Đủ kiểu vi phạm (ảnh minh họa)

Việc xác định cơ cấu nguồn vốn không có cơ sở thực hiện như vốn Trung ương, vốn của địa phương và nguồn vốn khác dẫn đến thực hiện dự án không khả thi, mất cân đối, kéo dài như Dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An (phê duyệt năm 2009, tổng mức đầu tư điều chỉnh năm 2012 là 2.066 tỷ đồng, vốn bố trí đạt 24,5% kế hoạch – trong đó vốn Trung ương bố trí được 360/1.300 tỷ đồng, nguồn vốn khác không bố trí được); Dự án Đê biển Nam Đình Vũ (phê duyệt năm 2010, tổng mức đầu tư 3.248,874 tỷ đồng, đến nay vốn bố trí cho dự án đạt 3,5% - vốn Trung ương 113,157 tỷ/848 tỷ đồng, vốn địa phương 2.400 tỷ không bố trí được) dự án dừng thực hiện.

Hay như dự án trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 1), phê duyệt năm 2009, với tổng mức đầu tư 177.422 triệu đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không thực hiện được, năm 2016 đã phải điều chỉnh về ngân sách địa phương; Dự án tuyến đường trục chính 100m Lạch Tray – Hồ Đông, phê duyệt năm 2007, tổng mức đầu tư 4.384.565 triệu đồng, đến nay bố trí vốn được 2,8% - trong đó vốn địa phương 114.920,557 triệu đồng và vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 10.000 triệu đồng, để tiếp tục thực hiện dự án trên gặp khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện, hiệu quả đầu tư không đạt, lãng phí chi phí đầu tư, là vi phạm Điều 4 Luật Xây dựng 2005; Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 99/2007/NĐ-CP.

Trách nhiệm, thuộc UBND TP Hải Phòng, Sở KH&ĐT, BQL KKT Hải Phòng và các chủ đầu tư: Sở NN&PTNT; UBND quận Hải An, Trường THPT chuyên Trần Phú, Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư và PT đô thị 1.

Thẩm định dự án sai lệch

Theo Thanh tra Chính phủ, việc khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt đầu tư dự án của TP Hải Phòng còn hạn chế, thiếu chính xác. Một số dự án phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện.

Việc phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư cơ bản tăng chi phí đầu tư từ 40 đến 100% như: Dự án đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 1); Dự án xây dựng cầu Khuể; Dự án xây dựng công trình khu nhà ở SV giai đoạn 1… Thậm chí, có dự án tăng gấp 3 lần tổng mức đầu tư như dự án Khu neo đậu tàu cá Cát Bà, do thay đổi lớn quy mô, kết cấu, cắt giảm hạng mục này, tăng khối lượng giá trị đối với hạng mục khác với giá trị lớn vượt so với giá trị phê duyệt ban đầu.

Dự án Tuyến đường trục KĐT-KCN Bến Rừng phê duyệt điều chỉnh dự án nhưng không điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (theo phê duyệt lần đầu hoàn thành năm 2017, đến thời điểm điều chỉnh đã gần hết thời hạn thực hiện dự án là không hợp lý). Bên cạnh đó, các dự án trên đều gặp tình trạng chậm tiến độ kéo dài từ 3 – 8 năm, hiệu quả đầu tư thấp lãng phí ngân sách Nhà nước.

Trình tự chuẩn bị đầu tư cũng gặp nhiều vấn đề. Thứ nhất, phê duyệt dự án đầu tư chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ở các dự án: Đường trục chính Tây Nam KCN Đình Vũ; Đê biển Nam Đình Vũ; khu TĐC đường Đông Khê 2 quận Ngô Quyền). Hết thời gian thực hiện dự án không điều chỉnh gia hạn như ở dự án Tuyến đường Đông Khê 2. Thực trạng này là thực hiện không đúng quyết định đầu tư và các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2005 và 2014; Nghị định 12/2009/NĐ-CP – Trách nhiệm thuộc các chủ đầu tư và các cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án (UBND quận Ngô Quyền, BQL KKT Hải Phòng, Sở KH&ĐT, UBND TP Hải Phòng).

Đầu tư xây dựng cơ bản tại Hải Phòng: Đủ kiểu vi phạm

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng cũng bị nêu trách nhiệm trong việc “chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng chuyển giao BT được Thủ tướng cho phép sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ như Dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể…”.

Một vấn đề khác: UBND TP Hải Phòng không tiếp thu ý kiến các bộ ngành để thực hiện phương án thi tuyển kiến trúc đối với công trình cấp đặc biệt, công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng KĐT Bắc sông Cấm – Thực hiện không đúng quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Sai phạm tài chính

Tổng sai phạm tài chính qua thanh tra ở một số dự án nêu trên là 59.171,768 triệu đồng.

Dự án cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ, đề nghị giảm trừ 2.779,915 triệu đồng (trong đó gói thầu xây lắp số 12, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị là 953,553 triệu đồng; Gói thầu 12A xây lắp phần cầu vượt 1.826,362 triệu đồng).

Dự án Xây dựng nút giao khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đề nghị giảm trừ giá trị hợp đồng gói thầu số 5 xây lắp Nút giao khác mức đường Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm 815,885 triệu đồng.

Dự án Kiên cố hóa và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đê tả Lạch Tray, từ An Đồng đến Cầu Rào, đoạn từ K19+000 đến K23+160 và từ K24+118 đến K26+130, đề nghị giảm trừ 2.473,463 triệu đồng. Dự án củng cố nâng cấp đê biển Bạch Đằng Km0-Km14+500, đề nghị giảm trừ 1.376,201 triệu đồng.

Dự án Đường trục chính Tây Nam KCN Đình Vũ, đề nghị giảm trừ với giá trị 12.251,266 triệu đồng; Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc KKT Đình Vũ – Cát Hải: Gói thầu rà phá bom mìn vật liệu nổ đề nghị giảm trừ 3.633,000 triệu đồng…

BT

Bình luận bài viết

Bình luận

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách điện tử: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: [email protected]

Liên hệ quảng cáo: 0888484455