14:38 15/03/2022

Đề nghị làm rõ trách nhiệm Bộ Y tế khi chưa phân bổ chi tiết 1.416 tỉ đồng

Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc chưa phân bổ chi tiết số vốn 1.416 tỉ đồng đã được Quốc hội phê duyệt giao dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ của ngân sách trung ương năm 2021.

Sáng 15/3, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9, cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2020 và năm 2021, UBTVQH quyết định trình Quốc hội xem xét vấn đề này theo thẩm quyền.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm Bộ Y tế khi chưa phân bổ chi tiết 1416 tỉ đồng
Toàn cảnh cuộc họp.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm 2020, khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài là hơn 1.413 tỉ đồng đã được các cơ quan Trung ương thực nhận nhưng chưa có dự toán được giao. Tương tự, số vốn viện trợ đã tiếp nhận trong năm 2021 là khoảng 10.558 tỉ đồng.

Theo ông Phớc, đây là các khoản "tăng thu", thẩm quyền quyết định là của UBTVQH. Vì vậy, Chính phủ đề nghị UBTVQH cho phép bổ sung dự toán ngân sách trung ương nguồn viện trợ nước ngoài (chi thường xuyên) năm 2020 hơn 1.413 tỉ đồng và năm 2021 hơn 4.217 tỉ đồng.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến ủy ban này cho rằng, về thẩm quyền, Chính phủ cần phải trình việc này ra Quốc hội để quyết định chứ không phải UBTVQH.

"Việc Chính phủ xác định đây là số tăng thu và thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa phù hợp với Luật ngân sách nhà nước", ông Cường nêu.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng các khoản viện trợ mà Chính phủ đề nghị bổ sung vào dự toán đều "rất minh bạch", và việc bổ sung này "chủ yếu là thủ tục".

Ông Phớc cho rằng chỉ nên trình để Quốc hội quyết những quyết sách lớn, còn những khoản như thế này đều được báo cáo thường xuyên, minh bạch, quản lý chặt chẽ thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Phớc. Ông Huệ cho rằng, theo pháp luật về ngân sách, UBTVQH không có thẩm quyền quyết định việc này mà chỉ chuẩn bị ý kiến trình Quốc hội quyết.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm Bộ Y tế khi chưa phân bổ chi tiết 1416 tỉ đồng
 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận tại phiên họp. Ảnh: QĐND.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH thống nhất Chính phủ chuẩn bị trình ra UBTVQH xem xét để trình Quốc hội xem xét quyết định theo đúng thẩm quyền.

Cũng theo Tờ trình của Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương đề nghị bổ sung dự toán 5.633,777 tỷ đồng. Sau khi giảm trừ số vốn 1.416 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt giao dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ của ngân sách trung ương năm 2021 nhưng chưa được Bộ Y tế phân bổ chi tiết, Chính phủ kiến nghị bổ sung dự toán 4.217,777 tỷ đồng nguồn viện trợ nước ngoài năm 2021.

Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc chưa phân bổ chi tiết số vốn 1.416 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt giao dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ của ngân sách Trung ương năm 2021. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ số liệu chênh lệch giữa số đề nghị bổ sung dự toán (5.633 tỷ đồng) với số đã tiếp nhận nhưng chưa đủ điều kiện hạch toán chi NSNN do chưa có dự toán (khoảng 10.558 tỷ đồng).

Đồng thời, giao Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát chính xác số liệu, cập nhật kịp thời, làm rõ các nội dung chi cho các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và xem xét trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao, kéo dài việc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu, chi theo quy định của pháp luật, hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét, quyết định khi trình quyết toán NSNN.

Thảo Anh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên