10:44 05/06/2022

Đồng Nai: Triển khai kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 4/6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác PCTN, tiêu cực đã chủ trì buổi làm việc với Ban TVTU Đồng Nai để triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch kiểm tra và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Theo đó, từ ngày 23/6 đến ngày 30/6, Đoàn kiểm tra số 1 sẽ tiến hành kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm về công tác PCTN, tiêu cực tại 16 đơn vị liên quan.

Trong đó, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra về dấu hiệu sai phạm liên quan đến các công trình xây dựng, dự án đất đai tại các địa phương xảy ra trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực tại các đơn vị để phục vụ cho công tác kiểm tra.

Đồng Nai Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng
Triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Đồng Nai.

Theo đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho rằng, công tác chuẩn bị báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai được thực hiện rõ ràng, chỉ tiết, bám sát đề cương của đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, còn một số vấn đề Tỉnh cũng cần phải bổ sung đầy đủ cho đoàn kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng.

Qua đó, phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết; các vụ việc có dấu hiệu né tránh, từ chối giám định, định giá hoặc kéo dài mà không có căn cứ để chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý các hành vi tiêu cực vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra lưu ý, việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng tiến độ; tuân thủ các quy định liên quan của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định  của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đơn vị được kiểm tra tiếp tục bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời để phục vụ công tác kiểm tra.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên