17:09 06/03/2022

Dự án điện mặt trời, điện gió tăng "chóng mặt", Bộ Công thương yêu cầu rà soát lại quy hoạch

Kể từ tháng 3/2016 đến hết năm 2020 đã có 384 dự án được bổ sung mới vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phối hợp, rà soát các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện có trong quy hoạch, kể cả các dự án đã và các dự án chưa vận hành tính đến tháng hai vừa qua.

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 964/BCT-ĐL gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch.

Theo văn bản, hiện nay, Bộ Công thương đang rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, rà soát các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có trong quy hoạch, kể cả các dự án đã vận hành và các dự án chưa đưa vào vận hành tính đến tháng Hai vừa qua.

Cụ thể, các dự án đã vận hành gồm rà soát, thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã vận hành, đánh giá tình hình vận hành khai thác các nhà máy, các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Hơn 380 dự án dự án điện Mặt Trời điện gió được bổ sung trong 5 năm Bộ Công Thương yêu cầu rà soát lại quy hoạch
Bộ Công Thương yêu cầu rà soát dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện

Các dự án chưa vận hành cần rà soát, thống kê danh mục dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã có quy hoạch nhưng chưa đưa vào vận hành, cập nhật tình hình triển khai thực hiện chi tiết và tiến độ dự kiến vận hành theo Phụ lục kèm theo văn bản này.

Cùng với đó, đánh giá nguyên nhân chưa vào vận hành của các dự án: khó khăn, vướng mắc về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, năng lực đầu tư, tài chính; đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các dự án, thay thế hoặc loại bỏ quy hoạch nếu cần thiết... Văn bản của Ủy ban Nhân dân các tỉnh đề nghị gửi về Bộ Công Thương trước ngày 7/3/2022.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, kể từ tháng 3/2016 đến hết năm 2020 đã có 384 dự án được bổ sung mới vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh; trong đó, có 190 dự án điện gió với tổng công suất 11.921MW và 175 dự án điện Mặt Trời với tổng công suất 15.400MW.

Hiện nay cũng đã có 146 dự án điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với công suất là 8.171,475MW. Công suất điện gió đã vào vận hành thương mại từ năm 2011 đến hết ngày 31/10/2021 là 3.980,265MW với 84 dự án.

Trong số đó, có 15 dự án đã vận hành thương mại (COD) được một phần công suất là 325,15MW và tổng công suất chưa COD là 1.031,1MW. Đối với các dự án điện Mặt Trời, đến hết ngày 31/12/2020 đã có 148 dự án đã được công nhận COD với tổng công suất là 8.652,9MW.

Trước đó, Tổng thanh tra Chính phủ đã có Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Đến hết năm 2020, tổng công suất điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời mái nhà là 16.500 MW.

Trong đó, nguồn điện mặt trời nối lưới đã đưa vào vận hành lên tới gần 9.000 MW (trong đó tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận hơn 3.500 MW); gần 8.000 MW điện mặt trời mái nhà đã được vận hành đến hết năm 2020. Trước đó, tính đến năm 2019 công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn quốc chỉ là 272 MW.

Trong khi đó, tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện mặt trời tập trung và phân tán trên mái nhà chỉ đặt ra là khoảng 850 MW vào năm 2020, khoảng 4.000 MW vào năm 2025 và khoảng 12.000 MW vào năm 2030. Các dự án điện gió đã vận hành trên toàn quốc đến nay là khoảng hơn 4.000 MW. Tuy nhiên, con số đã bổ sung quy hoạch và đang nghiên cứu đầu tư lớn hơn nhiều.

Trong khi đó, tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện gió chỉ đặt ra khoảng 800 MW vào năm 2020, khoảng 2.000 MW vào năm 2025 và khoảng 6.000 MW vào năm 2030.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên