07:32 19/03/2022

Đường sắt giảm giá vé tàu hỏa cho đoàn khách du lịch

Ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu hỏa cho đoàn khách du lịch từ 10 - 100 người từ 15/3 - 27/4, từ 4/5 - 31/5, từ 22/8 - 31/8 và từ 5/9 - 28/12/2022.

Theo đó, khách đoàn đi tàu Thống nhất trên 750 km SE3/SE4 chạy hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Tư, trên hai đôi tàu SE7/SE8 và SE21/SE22 có thể được giảm đến 40% giá vé tùy theo loại chỗ, thời gian xuất vé.

Vé ghế ngồi được giảm 30% khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 5 - 19 ngày, giảm 35% khi xuất vé trước 20 - 19 ngày, giảm 40% khi xuất vé trước từ 30 ngày trở lên. Vé giường nằm được giảm 20% khi xuất vé trước ngày đi tàu từ 5 - 19 ngày, giảm 25% khi xuất vé trước 20 - 19 ngày, giảm 30% khi xuất vé trước từ 30 ngày trở lên.

Đường sắt giảm giá vé tàu hỏa cho đoàn khách du lịch

Đối với vé có cự ly vận chuyển từ 500 - 750 km trên các đôi tàu Thống nhất SE3/SE4 chạy hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Tư, trên hai đôi tàu SE7/SE8 và SE21/SE22 chạy hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Năm, các mức giảm loại chỗ ghế ngồi tương ứng là 20%, 25% và 30%. Loại chỗ giường nằm, các mức giảm tương ứng là 15%, 20% và 25%.

Các mức giảm theo loại chỗ trên cũng được áp dụng với vé có cự ly vận chuyển từ 300 km trở lên trên các tàu khu đoạn: Tàu số chẵn chạy các ngày từ thứ Hai đến thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật; Tàu số lẻ chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu; Tàu SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết chặng suốt chạy từ thứ Hai đến thứ Năm, Chủ nhật và tàu SPT1 chặng suốt chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Đối với vé tàu các cự ly vận chuyển khác, giảm giá 20% loại chỗ ghế ngồi và 15% loại chỗ giường nằm nếu xuất vé trước 5 ngày trở lên. Mác tàu áp dụng: Tàu SE3/SE4 chạy hàng ngày từ thứ Năm đến Chủ nhật; Tàu SE7/SE8, SE21/SE22 chạy từ thứ Sáu đến Chủ nhật; Tàu khu đoạn số chẵn chạy thứ Năm, thứ Sáu; Tàu khu đoạn số lẻ chạy thứ Bảy, Chủ nhật; Tàu SPT1 chạy thứ Bảy, Chủ nhật; Tàu SPT2 chạy thứ Sáu, thứ Bảy.

Hướng dẫn viên theo đoàn cũng được giảm 90% giá vé ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6. Đoàn khách từ 5 - 50 người, có một hướng dẫn viên được giảm giá; Đoàn khách từ 51 - 100 người, có 2 hướng dẫn viên được giảm giá vé.

Thời gian áp dụng áp dụng chương trình giảm giá vé tàu hỏa cho đoàn khách du lịch từ 10 - 100 người từ 15/3 - 27/4, từ 4/5 - 31/5, từ 22/8 - 31/8 và từ 5/9 - 28/12/2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên