10:35 11/05/2022

Gelex thông báo mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tập đoàn Gelex sắp mua lại toàn bộ 300 trái phiếu trước hạn trị giá 300 tỷ đồng, bổ sung tài liệu kế hoạch chi cổ tức tiền mặt cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 12/5 tới đây.

Gelex thông báo mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Theo đó, mã trái phiếu mua lại trước hạn có mã GEXH2124001 được phát hành vào ngày 19/5/2021 với lãi suất cố định 8,5% mỗi năm, ngày đáo hạn là 19/5/2024.

Gelex cho biết nguồn tiền mua lại là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của Gelex. Thời gian mua lại là vào 19/5/2022.

Bên cạnh đó, theo tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung mới công bố, Gelex dự kiến chi gần 426 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 5% vốn điều lệ để trả cổ tức tiền mặt năm 2021. Theo đó, mỗi nhà đầu tư nắm giữ một cổ phiếu GEX sẽ được nhận 500 đồng.

Theo lý giải của ban lãnh đạo Gelex, lý do điều chỉnh chính sách cổ tức nhằm cân đối giữa lợi nhuận phân phối cho cổ đông và lợi nhuận để lại phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Về kết quả kinh doanh quý 1, Gelex ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 8.645 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 1.830 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với quý 1/2021. Biên lãi gộp cải thiện từ 11,7% lên 21,2%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế 694 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái. LNST thuộc về công ty mẹ là 268 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 315 đồng.

Tính đến 31/03/2022, quy mô tài sản Gelex đạt 61.522 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh 24%, đạt 6.101 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho giảm 17% từ 11.533 tỷ đồng về 9.539 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 3,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 444,7 tỷ đồng về 11.038,9 tỷ đồng và chiếm 51,1% tổng nguồn vốn.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý 1, dòng tiền kinh doanh chính của Gelex đang âm 309,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.431,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính cũng đang âm 383,98 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên