14:48 24/06/2022

Gia Lai: Sở Tài chính gây thất thoát, lãng phí ngân sách tại 2 dự án phần mềm CNTT

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này giai đoạn 2016-2020 vì để thất thoát hơn 419 triệu đồng tại 2 dự án phần mềm.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành kết luận thanh tra về việc “Đầu tư, mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai”.

Theo kết luận, giai đoạn năm 2015-2021, Sở Tài chính được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện mua sắm 2 dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với tổng kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh phát hiện Sở Tài chính đã để xảy ra các sai phạm về hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và thanh toán các lớp đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Gia Lai Sở Tài chính gây thất thoát lãng phí ngân sách tại 2 dự án phần mềm CNTT
Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này giai đoạn 2016-2020 vì để thất thoát hơn 419 triệu đồng tại 2 dự án phần mềm.

Cụ thể, tại dự án “Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai”, Sở này không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; xây dựng dự toán và thanh toán chi phí thuê phòng học, thuê máy tính, nước uống, tài liệu và văn phòng phẩm của các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao công nghệ phần mềm không đúng thực tế, không đúng quy định tại Thông tư liên Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) với tổng số tiền sai phạm 260,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng phê duyệt dự toán và thanh toán sai một số nội dung về thiết kế kỹ thuật phần mềm, làm sai lệch hệ số phức tạp kỹ thuật. Từ đó thanh toán sai quy định theo hướng dẫn của Bộ TT&TT số tiền 106 triệu đồng. Tổng giá trị sai phạm của phần mềm trên hơn 367 triệu đồng.

Ngoài ra, sở này không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm điểm rút kinh nghiệm, chịu trách nhiệm về việc sử dụng ngân sách nhà nước khi triển khai thực hiện dự án phần mềm, khắc phục các tồn tại. Phần mềm này cũng không được Sở Tài chính công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm thuộc về Sở Tài chính. Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm giám đốc Sở Tài chính giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, đề nghị tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên