19:35 18/03/2022

Hà Nội: Các trường chủ động tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 - 12

Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường. Các trường học tổ chức dạy và học trực tiếp giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên.

Ngày 18/3, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa ký văn bản gửi các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trực thuộc về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong việc tổ chức dạy học trực tiếp của các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trong tình hình mới trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành văn bản cho phép học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 trên địa bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường.

Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 712 đi học trực tiếp
Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 7-12 đi học trực tiếp.

Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị trường học tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên.

Các đơn vị, trường học thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng, chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của thành phố; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9, lớp 12 và báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, phê duyệt theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội giao phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã là đầu mối tổng hợp, tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã trong việc xem xét, phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các đơn vị, trường học trên địa bàn bảo đảm an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Trước đó, trong giai đoạn "thích ứng linh hoạt", UBND TP Hà Nội dựa trên cấp độ dịch bệnh theo quy mô cấp xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị quyết 128/NĐ-CP để quyết định việc học sinh học trực tiếp hay trực tuyến. Cụ thể, học sinh lớp 7-12 ở vùng cam (tức nơi có dịch cấp độ 3) sẽ chỉ học trực tuyến; học sinh ở vùng vàng, vùng xanh (tương ứng dịch cấp độ 2, cấp độ 1) được trực tiếp đến trường.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tuần vừa qua (từ 10/3 đến 16/3/2022), Hà Nội trung bình ghi nhận 28.968 ca bệnh/ngày. Trong đó, ngày cao nhất ghi nhận 31.899 ca, song số ca bệnh có dấu hiệu giảm nhẹ.

Đồng thời, thời gian qua số mắc vẫn còn cao nhưng đang có xu hướng giảm, nhưng các mục tiêu cốt lõi của hoạt động phòng, chống dịch (kiểm soát tỷ lệ tử vong, chuyển nặng; đảm bảo số mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống) vẫn được đảm bảo, phù hợp với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Minh Anh

Theo dõi Thương Trường trên