13:21 09/04/2021

Hà Nội: Điều chỉnh thời gian thi chuyển cấp năm 2021-2022

Ngày 08/4 UBND thành phố Hà Nội ra văn về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông(THPT) năm học 2021-2022.

UBND thành phố Hà Nội ra văn bản số: 1026/UBND/KGVX ngày 08/4/2021 về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

UBND thành phố nhận được tờ trình số 1080/TTr-SGDĐT ngày 06/4/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông(THPT) năm học 2021-2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tại văn bản số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021; xét đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo tại tờ trình số 1080/TTr-SGDĐT ngày 06/4/2021.

Để tạo thuận lợi cho học sinh, đồng thời đảm bảo lịch thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2021-2022 phù hợp với lịch thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; 

Ủy ban thành phố có ý kiến như sau:

- Đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục & Đào tạo tại tờ trình số 1080/TTr-SGDĐT ngày 06/4/2021.

- Sở Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Hướng dẫn các trường trực thuộc, các trung tâm giáo dục thường xuyên- giáo dục nghề tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hướng dẫn phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn, trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt theo quy định. 

Cụ thể :

1. Thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021

Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non: Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021

Tuyển sinh vào lớp 6 : Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

2. Thời gian tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Hà Nội Thông tin thay đổi thời gian thi chuyển cấp
Thời gian tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Đình Minh

Theo dõi Thương Trường trên