Chính sách và Pháp luật

18:33 22/01/2022

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong khu công nghiệp

Người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà kể từ ngày 11/1/2022 đến hết năm 2023.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp là một trong những chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 do Quốc hội ban hành.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở trọ làm việc trong khu công nghiệp
Ảnh minh họa

Cụ thể, tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 về các chính sách tài khóa khác, Quốc hội yêu cầu:

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (sử dụng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021);

Ngoài ra, thực hiện tăng hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 38,4 nghìn tỷ đồng để cho vay hỗ trợ giải quyết:

+ Việc làm;

+ Học sinh, sinh viên;

+ Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập;

+ Cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội;

+ Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2023.

Phương Nam

Theo dõi Thương Trường trên