17:01 21/03/2022

HUD3: Lợi nhuận liên tục sụt giảm "không phanh", đầu tư tài chính không hiệu quả

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3) vừa có báo cáo giải trình việc lợi nhuận sau thuế năm 2021 sụt giảm 64,8% và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2021.

Lợi nhuận trượt dốc

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty phát triển Nhà và Đô thị, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, quản lý dự án, thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và khu công nghiệp. 

Thời kỳ kinh doanh huy hoàng của HUD3 có lẽ là giai đoạn 2011 - 2012. Tuy nhiên, kể từ những năm sau đó là cú trượt dốc của doanh nghiệp khi lợi nhuận sụt giảm mạnh qua từng năm, từ 50 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,874 tỷ đồng vào năm 2020. Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của HUD3 đạt 0,66 tỷ đồng, giảm 64,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Giải trình về nguyên nhân khiến lợi nhuận công ty sụt giảm so với năm trước, HUD3 cho biết năm 2021 doanh thu của công ty ghi nhận chủ yếu là doanh thu xây lắp các công trình, đây là hoạt động có tỷ xuất lợi nhuận thấp hơn hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Mặt khác, do dịch covid 19 diễn biến phức tạp, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao làm phát sinh các chi phí phục vụ thi công công trình. 

HUD3 giải trình việc lợi nhuận sụt giảm 648

Bên cạnh đó, trong BCTC kiểm toán năm 2021, kiểm toán viên có ý kiến về việc Công ty chưa đánh giá và xác định được khả năng thu hồi giá trị chi phí xây dựng dở dang của Công trình Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ - Xí nghiệp cơ khí Quang Trung.

Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm 2021, với tài liệu hiện có đơn vị kiểm toán chưa xác định được giá trị doanh thu còn được Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán và chi phí giá vốn còn phải ghi nhận. Do đó không đủ cơ sở để đánh giá về khả năng thu hồi đối với giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm 31/12/2021 là: 24.737.248.665 đồng (tại 01/01/2021 là: 24.737.248.665 đồng), cũng như xác định được dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có) và ảnh hưởng đến các khoản mục có liên quan trong Báo cáo tài chính kèm theo.

Đáng chú ý, trước đó tại BCTC kiểm toán năm 2020, kiểm toán viên cũng đã có ý kiến rằng công trình Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ - Xí nghiệp cơ khí Quang Trung đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư nhưng chưa được quyết toán.

Với tài liệu có được, phía kiểm toán chưa xác định được giá trị doanh thu còn được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán và chi phí giá vốn còn phải ghi nhận. Do đó, kiểm toán viên không đủ cơ sở để đánh giá về khả năng thu hồi đối với giá trị dở dang tại ngày 31/12/2020, cũng như chưa xác định được dự phòng giảm giá hàng tồn kho (nếu có) và ảnh hưởng đến các khoản mục có liên quan trong Báo cáo tài chính.

Về nội dung này, theo giải trình của Công ty HUD3, trong năm 2021, Công ty HUD3 đã tích cực làm việc với Chủ đầu tư để nghiệm thu, quyết toán công trình. Tuy nhiên do dịch Covid diễn biến phức tạp việc di chuyển sang các tỉnh khác gặp rất nhiều khó khăn. Công trình chưa được quyết toán dứt điểm nhưng Chủ đầu tư vẫn tạm ứng trước cho đơn vị số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Giá trị doanh thu của công trình còn được ghi nhận khoảng 25 tỷ đồng. 

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại

Trước đó, cuối năm 2021, Kiểm toán Nhà nước công bố báo cáo kết quả kiểm toán các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Tại kết luận, Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh HUD3 còn nhiều hạn chế tồn tại. Cụ thể, hạch toán giá vốn bán hàng tại dự án HUD Sơn Tây chưa phù hợp với quy định. Kiểm toán Nhà nước xác định lại giá vốn luỹ kế của dự án đến thời điểm 31/12/2020 và điều chỉnh giảm 749 triệu đồng.

Tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong năm 2020 số tiền 308,2 triệu đồng trong đó tăng theo kết quả kiểm toán là 129,8 triệu đồng. Kiểm toán nhà nước cho biết việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp do xác định lại giá vốn Dự án Khu đô thị HUD Sơn Tây và tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 24,9 triệu đồng do phân bổ lại các khoản chi phí không được trừ theo các loại hình hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước xác định, hạch toán tài sản cố định đối với phần diện tích 947,1 m2 tại Toà nhà HUD3 Tower đã cho thuê thương mại là chưa phù hợp.

Cũng theo số liệu kiểm toán, một số khoản nợ phải thu, nợ phải trả có tỷ lệ đối chiếu công nợ còn thấp. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0,35%, phải thu khác 50%, khoản phải trả người bán đạt 63,9%, còn tồn đọng công nợ phải thu từ việc thực hiện các Hợp đồng xây lắp của các năm trước và các khoản tạm ứng qua nhiều năm của các đội thi công với giá trị 15,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho từ những năm trước chưa được thanh toán dứt điểm với chủ đầu tư như công trình Hệ thống thoát nước Bắc Ninh là 15,9 tỷ đồng; công trình phần thô nhà công vụ cơ khí Quang Trung 24,7 tỷ đồng; hạ tầng khu công nghiệp Đồng Mai 320 triệu đồng; công trình kết cấu và hoàn thiện hỗn hợp tòa nhà HH1 Chúc Sơn 5.612 triệu đồng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được chủ đầu tư quyết toán.

Đầu tư tài chính dài hạn từ năm 2007 vào Công ty CP Nikko không có hiệu quả, công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính 1.297 triệu đồng từ những năm trước. Công ty đã có chủ trương thoái vốn nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Công ty HUD3 cũng chưa nộp về Tổng công ty HUD tiền cổ tức được chia năm 2019 với số tiền 2,59 tỷ đồng.

Đánh giá về thực trạng tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, Kiểm toán cho biết tổng tài sản, nguồn vốn là 262,8 tỷ đồng, đạt 68% so với năm trước; vốn chủ sở hữu 151,1 tỷ đồng đạt 95%; tổng doanh thu 122,2 tỷ đồng đạt 25% so với năm trước; lợi nhuận 1,8 tỷ đồng đạt 11% so với năm trước. Những chỉ tiêu này cho thấy quy mô của doanh nghiệp giảm so với năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận giảm nhiều, nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước là 129,7 triệu đồng. Thực hiện các biện pháp thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn. Tiếp tục thoái vốn đối với khoản đầu tư tài chính không hiệu quả; quyết toán các công trình xây lắp tồn đọng.

Đặc biệt, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm với tập thể, cá nhân trong đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty thua lỗ, chưa trả hết cổ tức chia năm 2019 cho Tổng công ty HUD theo quy định, chưa thực hiện một số thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019.

Đối với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị HUD chỉ đạo HUD3 thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo về HUD để tổng hợp báo cáo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên