12:31 02/05/2022

Huyện Long Thành giải quyết thế nào đối với các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay ở khu vực làm dự án sân bay?

Mới đây, theo đại diện UBND huyện Long Thành cho biết, tỉnh Đồng Nai đã kết luận cách giải quyết các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay ở khu vực làm dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Theo UBND huyện Long Thành, bắt đầu từ tháng 5/2022, huyện này sẽ tập trung giải quyết dứt điểm việc quy chủ đối với các thửa đất và giải quyết từng trường hợp như kết luận và hướng dẫn của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Đây là hướng giải quyết mới nhất mà UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra cụ thể, đối với trường hợp chuyển quyền trọn thửa đất nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển quyền theo quy định nhưng người nhận chuyển quyền đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), đang sử dụng đất, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm yêu cầu hai bên mua - bán ký cam kết việc chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp người đứng tên giấy CNQSDĐ đã chuyển quyền nhưng đã mất hoặc không liên lạc được, tổ bồi thường đăng báo địa phương công khai 3 kỳ liên tiếp. Đồng thời, người mua đất ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ phải ký cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra tranh chấp.

Huyện Long Thành giải quyết thế nào đối với các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay ở khu vực làm dự án sân bay
Theo đại diện UBND huyện Long Thành cho biết, tỉnh Đồng Nai đã kết luận cách giải quyết các trường hợp mua bán đất bằng giấy tay ở khu vực làm dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Với những trường hợp chuyển quyền một phần thửa đất, UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn phải căn cứ trên diện tích tối thiểu được tách thửa theo từng loại đất để làm cơ sở bồi thuờng, hỗ trợ. 

Cụ thể, trường hợp diện tích bồi thường bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định, huyện Long Thành làm hồ sơ bồi thường, hỗ trợ về đất cho người được cấp giấy CNQSDĐ và bồi thường cho người có tài sản trên đất. 

Việc phân chia tiền bồi thường, hỗ trợ do hai bên mua - bán tự chịu trách nhiệm sau khi đã ký cam kết với UBND xã nơi có đất thu hồi. 

Trong trường hợp người được cấp giấy CNQSDĐ không đủ điều kiện để hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, huyện áp dụng cách hỗ trợ khác tương đương để ổn định đời sống và công bằng với người có đất bị thu hồi.

Với các trường hợp chuyển nhượng giấy tay, diện tích bồi thường không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho người được cấp giấy CNQSDĐ và bồi thường tài sản cho người có tài sản trên đất (theo dạng hồ sơ xây nhà trên đất người khác). 

Khi đó, việc phân chia tiền bồi thường, hỗ trợ do hai bên mua - bán tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm.

Về việc xét tái định cư, UBND tỉnh Đồng Nai giao huyện Long Thành căn cứ vào khung chính sách dự án cũng như các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai để xét tái định cư, bố trí chỗ ở cho dân nhường đất làm dự án sân bay theo đúng quy định. 

Với các trường hợp di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ, huyện Long Thành xem xét nhu cầu đất ở và tình hình thực tế địa phương để xét bố trí chỗ ở cho người dân theo quy định.

Trước đó, ngày 11/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, UBND huyện Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Theo UBND huyện Long Thành, đối với toàn bộ dự án, đến nay các cơ quan chức năng của huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 5,4 ngàn trường hợp (toàn dự án có hơn 6,9 ngàn trường hợp) với diện tích gần 2,4 ngàn ha (tổng diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong toàn bộ dự án là hơn 2,9 ngàn ha). Tổng số tiền đã được phê duyệt là hơn 11,6 ngàn tỷ đồng.

Hiện nay, huyện Long Thành đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hơn 5 ngàn trường hợp với tổng số tiền đã chi trả hơn 11,2 ngàn tỷ đồng.

Riêng đối với khu vực 2.532ha gồm 1.810ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722ha khu vực dự trữ đất dôi dư, UBND huyện Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ diện tích khu vực này vào cuối tháng 3/2022 theo yêu cầu của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng cũng đang gặp khó khăn vướng mắc trong việc xử lý đối với các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định (đất giấy tay). Điều này khiến cho việc thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ cam kết với Chính phủ gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho hay, để xử lý các vướng mắc về đất giấy tay, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác xử lý vướng mắc đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành (Tổ công tác). Tuy nhiên, qua 3 tháng được thành lập, cho đến nay, Tổ công tác vẫn chưa đề xuất được phương án xử lý dứt điểm đối với các trường hợp đất giấy tay. Toàn bộ dự án hiện vẫn còn 1.030 trường hợp đất giấy tay chưa được xử lý. Việc thực hiện báo cáo tiến độ xử lý các trường hợp đất giấy tay của Tổ công tác với UBND tỉnh cũng chưa cụ thể.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phê bình Tổ công tác, đồng thời yêu cầu đến ngày 15/3, Tổ công tác phải có đề xuất bằng văn bản về hướng xử lý gửi UBND tỉnh. Đến thời điểm nói trên nếu chưa có đề xuất văn bản cụ thể, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm về thực hiện công vụ đối với Tổ công tác.

Đối với diện tích đất công, đất cơ quan, tổ chức chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, Sở TN-MT phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 3/2022. UBND huyện Long Thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân để bàn giao đúng tiến độ mà Chính phủ đã yêu cầu.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên