10:49 26/04/2022

Đồng Nai: Rà soát toàn diện các dự án điện mặt trời theo Kết luận của Bộ Công thương

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu điện lực Đồng Nai và các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 1424/KT-BCT của Bộ Công thương.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai rà soát, điều chỉnh quy trình xử lý hồ sơ đảm bảo không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong xử lý hồ sơ, xem xét trách nhiệm cá nhân đối với 2 dự án sai phạm theo kết luận của Bộ Công thương. Rà soát công tác ký hợp đồng mua bán điện; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước hậu kiểm các dự án điện mặt trời.

UBND các huyện, thành phố được giao rà soát, kiểm tra các dự án điện mặt trời mái nhà trên đất nông nghiệp, trang trại. Nội dung kiểm tra các dự án phải có giấy phép trang trại, phù hợp quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đồng Nai Rà soát toàn diện các dự án điện mặt trời theo Kết luận của Bộ Công thương
Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai rà soát, điều chỉnh quy trình xử lý hồ sơ đảm bảo không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong xử lý hồ sơ, xem xét trách nhiệm cá nhân đối với 2 dự án sai phạm theo kết luận của Bộ Công thương.

Giao Sở Công thương phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai rà soát, kiểm tra các dự án điện mặt trời mái nhà trên mái nhà xưởng ở các khu công nghiệp. Nội dung kiểm tra: dự án phải có giấy phép xây dựng, đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Dự kiến tuần tới Sở Công thương sẽ làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương thống nhất nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 185/TTg-CN ngày 9/2/2021 về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-BCT ngày 5/3/2021 về kiểm tra phát triển điện mặt trời và Văn bản số 1376/BCT-ĐL ngày 15/3/2021 về Kế hoạch kiểm tra phát triển điện mặt trời tại các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk và TP Hồ Chí Minh.

Ngày 21/3/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Kết luận số 1424/KL-BCT về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà tại 10 đơn vị điện lực trên cả nước.

Căn cứ trên số liệu tổng hợp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra tại 6 công ty điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam; 3 công ty điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh. Đây là những đơn vị điện lực có số lượng và quy mô điện mặt trời mái nhà đưa vào vận hành trước ngày 1/1/2021 lớn. Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều sai phạm ở các công ty điện lực tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Cụ thể, tại Đồng Nai qua kiểm tra phát hiện Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai có 2 khách hàng sai phạm về thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương.

Ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối, trái với quy định của Bộ Công Thương. Việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà Cao Capital, Xuân Phú Đông, Công ty TNHH Quang Trung.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên