19:39 26/04/2022

Khẩn trương đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì thực hiện ngay việc tổng hợp, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31/3/2022 chưa phân bổ hết cho các bộ, cơ quan, địa phương khác có dự án và nhu cầu bổ sung vốn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, ngày 26/4/2022, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 125/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án xử lý số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết.

Khẩn trương đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022
Sẽ kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đối với việc chậm phân bổ kế hoạch vốn. (Ảnh minh hoạ).

Theo Công văn, ngày 25/4/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về phương án xử lý số vốn kế hoạch đầu tư công từ ngân sách trung ương năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đến ngày 31/3/2022 chưa phân bổ chi tiết. 

Tham dự họp có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao. 

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có kết luận. Theo đó, tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31/3/2022 chưa phân bổ hết cho các bộ, cơ quan, địa phương khác có dự án và nhu cầu bổ sung vốn. Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, địa phương chậm phân bổ kế hoạch vốn chịu trách nhiệm kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đối với việc chậm phân bổ kế hoạch vốn mà không có lý do khách quan, bất khả kháng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2022. 

Tại văn bản số 1993/VPCP-KTTH ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: đến hết quý I năm 2022, nếu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nào chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, chưa phân bổ hết số vốn được giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg và số 97/QĐ-TTg ngày 6/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất chuyển số vốn chưa phân bổ này cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác để tập trung giải ngân và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm phân bổ vốn. 

Phó Thủ tướng đánh giá Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp chưa phản ánh đầy đủ việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện ngay việc tổng hợp, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31/3/2022 chưa phân bổ hết cho các bộ, cơ quan, địa phương khác có dự án và nhu cầu bổ sung vốn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022; trong đó báo cáo rõ thực trạng, tình hình, nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm phân bổ, đánh giá tác động của việc điều chuyển vốn; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo, giải trình rõ ràng, thuyết phục và đề xuất phương án xử lý phù hợp, khả thi, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm hoàn thành việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch năm 2022 trong thời gian sớm nhất, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên