08:14 09/03/2022

Khánh Hòa cần hơn 48.790 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa dự kiến tăng thêm khoảng 51.275 căn nhà. Tổng nguồn vốn để thực hiện nhà ở là hơn 48.790 tỷ đồng.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5.329.130m2 sàn, tương đương với 51.275 căn. Trong đó, nhà ở thương mại tăng thêm khoảng 2.047.971m2 sàn, tương đương với 20.480 căn; nhà ở xã hội tăng khoảng 209.322 m2 sàn, tương đương với 4.146 căn; nhà ở tái định cư khoảng 126.000 m2 sàn, tương đương với 2.100 căn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm khoảng 2.945.837m2 sàn, tương đương với 24.549 căn.

Tỉ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại TP. Nha Trang (đô thị loại 1) và TP. Cam Ranh (đô thị loại III) đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư khoảng 407.137m2 sàn. Tỉ lệ nhà cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở đô thị loại III.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 25,5m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5 m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,8 m2 sàn/người). Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỉ lệ 98%, giảm tỉ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng nguồn vốn để thực hiện nhà ở trong giai đoạn 2021 – 2025 là hơn 48.790 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại hơn 24.095 tỷ đồng, nhà ở xã hội hơn 1.947 tỷ đồng, nhà ở tái định cư hơn 1.154 tỷ đồng, nhà ở dân tự xây hơn 21.592 tỷ đồng.

Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh này phê duyệt, dự kiến vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là 66,62 tỷ đồng; chủ yếu là để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà ở công vụ, học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú.

Khánh Hòa cần hơn 48790 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 20212025
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa sẽ có thêm 51.275 căn nhà.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Khánh Hòa chú trọng phát triển nhà ở thương mại chủ yếu theo dự án, đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm nhà chung cư, nhà ở liên kết, biệt thự; khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một bộ phận người dân. Bên cạnh đó, tỉnh này sẽ sử dụng nhiều hình thức kêu gọi đầu tư để đảm bảo nhu cầu về nhà ở và dãn dân, giảm tải lên hệ thống hạ tầng cho khu vực trung tâm hiện hữu, đặc biệt là khu trung tâm của TP. Nha Trang.

Riêng nhà ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung huy động nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay, vốn huy động khác để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội. Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất… để thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị.

Đối với nhà ở tái định cư sẽ hỗ trợ quỹ đất tái định cư đã được đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp theo các quy định hiện hành về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư, Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư cho thuê hoặc thuê mua hoặc bán theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao UBND các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang và Cam Ranh chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch cải tạo nhà ở chung cư cũ. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ, triển khai lựa chọn chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm trước năm 2025 và triển khai xây dựng các chung cư mới…

Minh An

Theo dõi Thương Trường trên