12:10 09/05/2022

Khánh Hoà: Khẩn trương hoàn thiện thủ tục thu hồi Dự án Khu du lịch nước nóng Trường Xuân

UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát lại hồ sơ, tài liệu về dự án để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu du lịch nước nóng Trường Xuân theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng tại cuộc họp về Dự án Khu du lịch nước nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa).

Theo đó, sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến các thành viên dự họp, ông Lê Hữu Hoàng kết luận, Dự án Khu du lịch nước nóng Trường Xuân đã hết hạn tiến độ, chưa hoàn thành các thủ tục liên quan về đất đai, rừng, khoáng sản, cấp phép xây dựng. UBND tỉnh đã họp, xem xét và ban hành nhiều thông báo chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành và nhà đầu tư xử lý, giải quyết và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án; đồng thời triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm sớm đầu tư, khai thác khu vực này, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh lãng phí tài nguyên khoảng sản.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, qua báo cáo của Sở KH-ĐT, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Chế biến thực phẩm Thành Công (chủ đầu tư dự án) chưa hoàn thành việc thực hiện kết luận của UBND tỉnh tại các thông báo đó. Do vậy, UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát lại hồ sơ, tài liệu về dự án để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Khánh Hoà Khẩn trương hoàn thiện thủ tục thu hồi Dự án Khu du lịch nước nóng Trường Xuân
Tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục thu hồi Dự án Khu du lịch nước nóng Trường Xuân (Ảnh minh họa)

Liên quan đến việc xử lý dự án khu du lịch suối khoáng nóng Trường Xuân, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo tỉnh cách đây hơn 3 năm phải "đảm bảo việc sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng đúng mục đích, hạn chế việc tác động xấu đến môi trường rừng tự nhiên" (theo thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 5/2/2018).

Sau khi tiến hành giám sát, từ năm 2018 HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đề nghị UBND tỉnh xử lý vi phạm tại dự án trên. Tháng 9/2020, UBND tỉnh có thông báo chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án đã nêu nhưng đến nay vẫn còn cù nhầy, chưa xong.

Trước đó, cuối tháng 3/2021, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại thông báo kết luận về dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa). Theo thông báo kết luận: Ngày 30/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - chế biến thực phẩm Thành Công thực hiện tổng hợp số liệu, quan trắc, đánh giá lại trữ lượng, chất lượng nguồn nước khoáng Trường Xuân đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành về phân cấp trữ lượng, tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.

Khánh Hoà Khẩn trương hoàn thiện thủ tục thu hồi Dự án Khu du lịch nước nóng Trường Xuân
Sau khi chấm dứt dự án, các dự án mới phải thực hiện theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Thời điểm đó, công ty đang thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền. Tuy nhiên, dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân hiện đã hết tiến độ, chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan về đất đai, rừng, khoáng sản, cấp phép xây dựng nên UBND tỉnh đã có thông báo 414 ngày 8/9/2020 chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, trường hợp Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - chế biến thực phẩm Thành Công được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác khoáng sản nước nóng tại suối nước nóng Trường Xuân và muốn tiếp tục thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư dự án bằng việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân theo kết luận tại thông báo 414 của UBND tỉnh.

Kết luận cũng giao Sở này triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo sớm đầu tư, khai thác khu vực này, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân có diện tích 48ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 33 tỷ đồng, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất chế biến thực phẩm Thành Công từ năm 2009. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa hoàn thành các thủ tục xin giao đất, thuê đất, cấp giấy phép xây dựng.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên