10:28 22/06/2022

Kinh Bắc (KBC) tiếp tục vay tín chấp 200 tỷ đồng từ công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc tiếp tục vay tín chấp từ công ty con - CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang.

Theo đó, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông qua việc vay tín chấp với hạn mức vay là 200 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời gian vay tối đa 3 năm và lãi suất theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay. Lãi suất cho vay theo thoả thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Trước đó, cuối năm 2021, Kinh Bắc cũng vay Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang số tiền là 700 tỷ đồng và 200 tỷ đồng với mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời hạn vay tối đa đều là 2 năm. 

Được biết, tính tới 31/3/2022, Kinh Bắc đang sở hữu 92,5% tỷ lệ biểu quyết tại CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Kinh Bắc KBC tiếp tục vay tín chấp 200 tỷ đồng từ công ty con

Kết thúc quý 1/2022, KBC ghi nhận doanh thu thuần vẫn giảm 65%, về gần 692 tỷ đồng do doanh thu từ mảng cho thuê khu công nghiệp (KCN) giảm hơn 82% so với quý 1/2021, còn hơn 317 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản lại khá khả quan đạt gần 288 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng hơn 67% lên gần 70 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và cho vay. Chi phí tài chính cũng tăng 53% lên 144,5 tỷ đồng phần lớn đến từ chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44% trong khi chi phí bán hàng được tiết giảm 73%. 

Nhờ khoản phát sinh gần 499 tỷ đồng do chênh lệch phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh, lãi ròng của KBC trong 3 tháng đầu năm 2022 chỉ giảm 20%, về mức 481 tỷ đồng. 

Theo báo cáo thường niên 2022, KBC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4.500 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và 4,7 lần năm trước. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, công ty mới thực hiện được 7% kế hoạch doanh thu và gần 12% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của KBC đạt gần 32 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt tăng 20%, lên hơn 3 ngàn tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính đi ngang ở mức 7.221 tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn giảm 9,3% xuống 1.375 tỷ đồng còn nợ dài hạn tăng 5,5% lên 5.846 tỷ đồng.

Mới đây, KBC công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, KBC sẽ phát hành gần 192 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn điều lệ.

Nguồn vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó ưu tiên sử dụng trước thặng dư vốn cổ phần. Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ phiếu là 22/6/2022. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của KBC sẽ tăng từ 5.757 tỷ đồng lên 7.676 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC đang duy trì đà giảm sâu từ cuối tháng 12/2021. Theo đó, thị giá KBC đã giảm 38,6% xuống mức 28.600 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 21/6).

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên