14:15 03/06/2022

Lâm Đồng: Một lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai bị luân chuyển công tác vì sai sót khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa ký văn bản đề xuất Sở Tài Nguyên và Môi trường xem xét luân chuyển ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà sang cơ quan, đơn vị hoặc địa phương khác do để xảy ra một số sai sót, tạo dư luận không tốt liên quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Trước đó, ngày 25/4/2022, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số hồ sơ đo đạc thuộc thẩm quyền xử lý của ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Hà.

Qua kiểm tra phát hiện, ông Nghĩa đã ký hồ sơ nhưng chậm cho phát hành 8/8 hồ sơ (từ 10 ngày đến 41 ngày) theo quy định. Ngoài ra, tại phiếu kiểm soát theo dõi và luân chuyển hồ sơ, các hồ sơ đều được ký và ghi ngày tháng trước nhiều ngày so với ngày phát hành hồ sơ.

Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, dẫn đến dư luận không tốt và chỉ số hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của ngành nói chung và của địa phương nói riêng.

Ngay khi kiểm tra phát hiện các hồ sơ chậm, Giám đốc Chi nhánh đã yêu cầu viên chức, người lao động liên quan đến giải quyết hồ sơ báo cáo giải trình, đồng thời tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 23/5/2022 của Chi nhánh, tiếp tục chỉ đạo từng cá nhân liên quan có báo cáo trước ngày 26/5/2022 giải trình nguyên nhân, trách nhiệm và động cơ để hồ sơ trễ hạn nhưng không phát hành trả kết quả cho người dân.

Tuy nhiên, đến ngày 30/5, ông Nghĩa không thực hiện việc viết báo cáo giải trình và bản kiểm điểm cá nhân theo yêu cầu tại cuộc họp giao ban ngày 23/5/2022.

Lâm Đồng Luân chuyển công tác một lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai vì sai sót trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
Nhiều người dân thức xuyên đêm trực chờ tại bộ phận một cửa của UBND huyện Lâm Hà để ghi danh theo số thứ tự để tới giờ vào bốc số giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới đất đai. Được biết sự việc này là do sự chậm trễ, bất cập trong công tác xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai. 

Để công tác phối hợp giữa UBND huyện Lâm Hà với Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện nhiệm vụ nhất là công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; đặc biệt, không để tình trạng tiêu cực, tạo dư luận không tốt đối với việc giải quyết hồ sơ trên địa bàn huyện.

Đồng thời căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Huyện ủy Lâm Hà; UBND huyện Lâm Hà kiến nghị, đề xuất Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường: Thực hiện luân chuyển ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Lâm Hà sang cơ quan, đơn vị hoặc địa phương khác, đồng thời, bổ sung 1 Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Lâm Hà có đủ điều kiện năng lực về chuyên môn, trình độ phù hợp, có phẩm chất, đạo đức thay thế ông Trần Văn Nghĩa để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Liên quan đến việc để xảy ra một số sai sót, tạo dư luận không tốt liên quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, ngày 3/4, UBND huyện Lâm Hà cho biết, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Hoàng Sỹ Bích đã có công văn phê bình một loạt Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn vì để tỉ lệ hồ sơ giải quyết về đất đai quá hạn cao.

Thời gian qua ở huyện Lâm Hà đã xảy ra tình trạng, nhiều người dân thức xuyên đêm trực chờ tại bộ phận một cửa của UBND huyện, để ghi danh theo số thứ tự để tới giờ vào bốc số giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới đất đai. Được biết sự việc này là do sự chậm trễ, bất cập trong công tác xử lý hồ sơ liên quan đến đất đai. 

Theo UBND huyện Lâm Hà, tỉ lệ hồ sơ đất đai giải quyết quá hạn trên địa bàn rất cao, chất lượng hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai còn thấp, dẫn đến hồ sơ phải trả về địa phương nhiều. Cụ thể, tỉ lệ hồ sơ của thị trấn Đinh Văn phải trả về chiếm 53%, Liên Hà 50%, Tân Văn 47%, Phúc Thọ 46%...

Do đó, ông Hoàng Sỹ Bích, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đã phê bình Chủ tịch UBND thị trấn Đinh Văn, Nam Ban; Chủ tịch UBND các xã Liên Hà, Tân Văn, Phúc Thọ, Đan Phượng, Phú Sơn, Hoài Đức, Phi Tô, Tân Hà, Mê Linh và Đông Thanh, vì để tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới đất đai bị trả về nhiều và không thực hiện nhập hồ sơ lên hệ thống một cửa điện tử. 

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị, gồm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng Nội vụ, phòng Tài chính – kế hoạch và phòng Tài nguyên - Môi trường cũng bị Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà phê bình vì để trễ hồ sơ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Để giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới đất đai đảm bảo đúng quy định. Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát các tồn tại hạn chế và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục.

Phối hợp giải quyết thống nhất, đồng bộ hồ sơ trên giấy và trên hệ thống điện tử. Đồng thời cầu thị, nghiêm túc xin lỗi công dân và nêu rõ lý do đối với các hồ sơ trễ hạn. 

UBND huyện Lâm Hà cũng đã yêu cầu lực lượng bảo vệ tại bộ phận một cửa tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phối hợp với Công an thị trấn Đinh Văn xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự, không chấp hành các nội quy, quy định tại cơ quan.

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên