14:30 12/06/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 13/6 - 17/6

Tuần từ 13/6 - 17/6, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 22 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL (VCA) trả tỷ lệ 30%.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 136  176
Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 13/6 - 17/6

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán GMC) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/6. Thời gian thực hiện: 24/6.

Công ty Cổ phần FPT (mã chứng khoán FPT) trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 (cổ đông có 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/6. Thời gian thực hiện: 27/6.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã chứng khoán VSI) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6. Thời gian thực hiện: 27/6.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán DPG) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/6. Thời gian thực hiện: 6/7.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán TN1) trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã chứng khoán CLC) trả cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (mã chứng khoán CTR) trả cổ tức năm 2021 tiền bằng với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 1.000: 231 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 231 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) và bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 10: 3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6. Thời gian thực hiện: 6/7.

Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL (mã chứng khoán VCA) trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6. Thời gian thực hiện: 28/6.

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (mã chứng khoán PHP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (mã chứng khoán DTK) trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/6. Thời gian thực hiện: 28/6.

Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán CAP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6. Thời gian thực hiện: 29/6.

Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (mã chứng khoán NBC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6. Thời gian thực hiện: 10/8.

Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán NTH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (mã chứng khoán HAT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6. Thời gian thực hiện: 15/7.

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (mã chứng khoán MVB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/6. Thời gian thực hiện: 22/6.

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã chứng khoán CPC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/6. Thời gian thực hiện: 7/7.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã chứng khoán PTS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6. Thời gian thực hiện: 28/6.

Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã chứng khoán GMX) trả cổ tức năm 2021 tiền mặt bằng với tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã chứng khoán HVT) trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6. Thời gian thực hiện: 6/7

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (mã chứng khoán NBW) trả cổ tức năm 2021 tiền mặt bằng với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6. Thời gian thực hiện: 15/7.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên