13:50 13/03/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 14/3-18/3

Tuần từ 14/3 - 18/3, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 20 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất là 50%. Đồng thời, nhiều công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 143183

Ngày 14/3/2022: CTCP Sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8,5%. Thời gian thanh toán 29/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Mĩ thuật và truyền thông (ADC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 25/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 29/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 17/6/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Mĩ thuật và truyền thông (ADC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 25/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai (XMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 15/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP In sách giáo khoa tại Tp Hà Nội (TPH) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 25/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (VLA) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/3/2022.

Ngày 16/3/2022: Tổng Công ty Phong Phú (PPH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/3/2022.

CTCP Tư vấn Sông Đà (SDC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/6/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/5/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 17/3/2021: Ngày 17/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/4/2022. Như vậy đợt này Tập đoàn Hà Đô sẽ chi khoảng 200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 6/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Thuỷ điện Cần Đơn (SJD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 30/3/2022.

CTCP Sông Đà 11 (SJE) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/3/2022.

Ngày 18/3/2021: Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 31/3/2022. Như vậy với 250 triệu cổ phiếu, Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ chi khoảng 360 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (THG) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Vật tư Xăng dầu (COM) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 7/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 4/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Sách giáo dục tại Đà Nẵng (DAE) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 29/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên