14:32 06/03/2022

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 7/3-11/3

Tuần từ 7/3 - 11/3, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 7 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất là 15%.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 73113

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP): Ngày 7/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 25/3/2022.

CTCP Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh (SGD): Ngày 7/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Bao bì PP (HPB): Ngày 8/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 8/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 7/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Sách Đại học – dạy nghề (HEV): Ngày 8/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 31/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Chế biến Gỗ An Cường (ACG): Ngày 8/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 21/3/2022.

CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (PSD): Ngày 11/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/3/2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên