09:10 05/03/2022

Tập đoàn Hà Đô (HDG) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

Theo đó, HDG dự kiến trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ chi trả 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 3-4 năm 2022.

Như vậy với hơn 203,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Tập đoàn Hà Đô sẽ chi khoảng 204 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) vừa bị Cục thuế TP. Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Quyết định xử phạt nêu rõ, về thuế GTGT, Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (hóa đơn trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế); kê khai thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào không phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ không đúng quy định.

Về thuế TNDN, Công ty hạch toán chi phí của các hóa đơn mua hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp có Thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (hóa đơn trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế); hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp không đủ hóa đơn chứng từ, không phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ; chuyển vốn hóa chi phí sử dụng vốn chi trả cho công ty Hà Đô 756 vào dự án An Khánh chưa đúng theo nội dung sử dụng vốn của hợp đồng; hạch toán các khoản tạm ứng không có đủ hồ sơ chứng minh; hạch toán các khoản công nợ phải trả và các khoản ứng trước của khách hàng không có đầy đủ hồ sơ chứng minh.

Với các vi phạm trên, cơ quan thuế ra quyết định xử phạt Tập đoàn Hà Đô số tiền 6,5 triệu đồng. Cục thuế Hà Nội cũng lưu ý giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau năm 2020, số tiền là 31,356 triệu đồng. Đồng thời, giảm lỗ, số tiền 19,16 tỷ đồng, trong đó năm 2019 là 11,34 tỷ đồng còn năm 2020 là 7,82 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2021, Hà Đô đạt gần 3.842 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.333 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Doanh nghiệp thực hiện được 79% mục tiêu doanh thu và vượt 1% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của HDG đạt gần 15.975 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 824 tỷ đồng lên hơn 1.030 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận giảm 25% về gần 1.317 tỷ đồng, chủ yếu giảm bất động sản đang xây dựng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 877 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại ba dự án là khu đô thị Linh Trung (hơn 489 tỷ đồng), khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (gần 187 tỷ đồng) và thủy điện Dắc Mi (123 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HDG ghi nhận gần 10.594 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm (chiếm hơn 66% nguồn vốn, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng nợ vay chiếm 70%, ghi nhận gần 7.465 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, HDG còn hơn 1.933 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên