09:38 22/05/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 23/5 - 27/5

Tuần từ 23/5 - 27/5, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 19 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như CTCP Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) trả tỷ lệ 35%.

CTCP Dược Medipharco (MTP): Ngày 23/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 6/6/2022.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2022.

CTCP Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2022.

CTCP Bia Sài Gòn Phú Thọ (BSP): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/6/2022.

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 27/6/2022.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2022.

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2022.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5,587% (01 cổ phiếu nhận 558,7 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2022.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12,5% (01 cổ phiếu nhận 1.250 đồng). Thời gian thanh toán 27/6/2022.

CTCP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (CMK): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 16/6/2022.

CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/6/2022.

CTCP Than Vàng Danh (TVD): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2022.

CTCP Cảng An Giang (CAG): Ngày 27/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 2,9% (01 cổ phiếu nhận 290 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2022.

CTCP Phú Tài (PTB): Ngày 27/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/6/2022.

Ngoài ra, PTB cũng trả 40% bằng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC): Ngày 27/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2022.

CTCP Sông Đà 505 (S55): Ngày 27/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2022.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 27/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2022.

CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC): Ngày 27/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bẳng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2022.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên