Loạt công ty con của Tập đoàn Dầu khí làm ăn thua lỗ nghìn tỉ đồng

Nhiều công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như TCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC - MCK: PVX), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi Việt Nam (VNPoly),… đều đã có những kết quả kinh doanh thua lỗ trong thời gian gần đây.

Vướng mắc loạt vấn đề, PVX lỗ luỹ kế gần 4.000 tỷ đồng

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) vừa công bố BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm, ghi nhận doanh thu 997 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với số tự lập. Tuy nhiên, việc đánh giá lại một số khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, lợi nhuận chưa thực hiện, các khoản đầu tư tài chính của một số đơn vị thành viên theo chuẩn mực kế toán và Chế độ tài chính hiện hành, PVX ghi nhận lỗ ròng 30 tỷ đồng – giảm hơn một nửa so với con số lỗ ròng 71 tỷ trong BCTC tự lập.

Tính đến cuối quý 2/2021, PVX đã lỗ luỹ kế 3.985 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ. Được biết năm 2021, PVX đặt mục tiêu đạt 1.383 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với con số thực hiện 2020 và không đặt kế hoạch lợi nhuận. Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận đối với BCTC soát xét hợp nhất giữa niên độ 2021 của PVX do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp cho loạt vấn đề.

Cụ thể, PVX có lỗ luỹ kế đến 30/6/2021 lên đến gần 3.985 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 865 tỷ đồng. Công ty còn đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ quá hạn thanh toán của PVX chủ yếu bao gồm số dư gốc vay khoảng 642 tỷ đồng. Theo kiểm toán, các yếu tố này dẫn tới nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của PVX.

Mặt khác, khả năng hoạt động liên tục của PVX phụ thuộc vào kế hoạch thu hồi các khoản công nợ, tái cơ cấu các khoản đầu tư, hoàn thành và quyết toán các công trình dở dang để thu hồi tiền, các hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và chủ nợ. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu báo cáo tài chính hợp nhất này được lập với giả định PVX sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không.

Trong tháng 5/2021, PVX không còn nắm giữ quyền kiểm soát tại công ty con là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) thông qua quyền chi phối các chính sách và hoạt động của Petroland, và khoản đầu tư vào đơn vị này được phân loại thành khoản đầu tư vào công ty liên kết. Trong khi đó, BCTC của Petroland chưa được kiểm toán và công ty cũng chưa xử lý các vấn đề kiểm toán viên ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm 2019 và 2020.

Các công ty con của PVX gồm CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí, CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, CTCP Xây dựng Dầu khí Bình Sơn được hợp nhất với tổng tài sản khoảng 876 tỷ đồng, nợ phải trả 551 tỷ đồng, lỗ sau thuế gần 21 tỷ đồng. Cùng với đó, PVX có số dư khoản cho CTCP Khách sạn Lam Kinh vay để hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 200 tỷ đồng và số dư dự phòng trích lập cho khoản phải thu này là 124 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng thích hợp liên quan đến giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu về cho vay và hoạt động của các công ty con này.

Ngoài ra, còn một loạt vấn đề liên quan đến số dư hàng hóa bất động sản, số dư chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, số dư hàng tồn kho tại các dự án nhiệt điện, bất động sản mà Kiểm toán  không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá về số liệu, ước tính giá trị cho những vấn đề này.

Loạt công ty con của Tập đoàn Dầu khí làm ăn thua lỗ nghìn tỉ đồng
Kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị thuần có thể thực hiện tại các dự án dang dở Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1,... của CTCP Dầu khí Đông Đô công ty con của PVX.

Phía Công ty cho biết, để khắc phục khó khăn và giảm lỗ luỹ kế, thời gian tới sẽ quyết liệt điều hành thi công trên tất cả các công trình, dự án mà PVX thực hiện. Công ty cũng tích cực tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm và bổ sung nguồn việc.

PVEP lỗ lũy kế hơn 18.000 tỉ đồng

PVEP được thành lập ngày 4.5.2007 trên cơ sở sáp nhập Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung nguồn lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ở khâu thượng nguồn, để nâng cao tính chủ động và năng lực cạnh tranh.

Theo báo cáo tài chính, đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PVEP ghi nhận hơn 98 nghìn tỉ đồng, giảm 8,75% so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là tài sản dài hạn khác với giá trị hơn 73,8 nghìn tỉ. Bên cạnh đó, PVEP có hơn 12,7 nghìn tỉ đầu tư chứng khoán kinh doanh, hơn 7,3 nghìn tỉ phải thu ngắn hạn. PVEP trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 198 tỉ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn của PVEP là 1.272 tỉ đồng, đáng chú ý, Công ty phải trích lập dự phòng tới hơn 418,7 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tính đến cuối năm 2020 là hơn 36,6 ngàn tỉ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 8.554 tỉ đồng. Trong kỳ, vay nợ ngắn hạn của PVEP tăng 62,8% lên hơn 6,4 nghìn tỉ đồng; vay nợ dài hạn giảm hơn 68% từ hơn 6,6 nghìn tỉ đầu năm xuống 2,1 nghìn tỉ tại ngày 31/12/2020. Vốn chủ sở hữu giảm hơn 3,9 nghìn tỉ đồng (tương ứng 5,97%) xuống còn hơn 61,6 nghìn tỉ khi kết thúc năm 2020. Lỗ lũy kế cuối kỳ lên tới hơn 18 nghìn tỉ đồng.

Năm 2020, doanh thu của PVEP giảm mạnh (44,58%) so với 2019, chỉ đạt hơn 19,7 nghìn tỉ đồng. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng lên tới hơn 21,3 nghìn tỉ đồng nên công ty lỗ gộp hơn 1.582 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lãi 7.846 tỉ đồng. Trong năm này PVEP ghi nhận doanh thu tài chính tăng hơn 224 tỉ đồng so với 2019, đạt 950,73 tỉ đồng. Chi phí tài chính giảm mạnh so với năm trước, ghi nhận hơn 559 tỉ đồng. Trong kỳ, công ty ghi nhận 29,3 tỉ đồng chi phí bán hàng và hơn 763 tỉ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm nhẹ so với năm 2019.

Mặc dù tiết giảm chi phí và ghi nhận 798,78 tỉ đồng lợi nhuận khác nhưng năm 2020 PVEP vẫn lỗ trước thuế 1.184 tỉ đồng trong khi năm trước lãi 7.123 tỉ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, PVEP lỗ ròng 3.916 tỉ đồng năm 2020 (năm trước lãi hơn 455,5 tỉ).

Loạt công ty con của Tập đoàn Dầu khí làm ăn thua lỗ nghìn tỉ đồng
Nhiều công ty con của PVN làm ăn thua lỗ (Ảnh minh họa)

VNPoly lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ đồng, nợ phải trả vượt tổng tài sản, vốn chủ sở hữu bị âm

VNPoly được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14/3/2008. Đến ngày 18/5/2009, VNPoly chính thức khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Đây là 1 trong 12 dự án thua lỗ ngàn tỉ của ngành Công Thương và là vụ việc thuộc Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Theo báo cáo tài chính đến hết ngày 31/12/2020, tổng tài sản của VNPoly là 4.231 tỉ đồng song nợ phải trả của công ty gần gấp đôi tài sản, ở mức 7.984 tỉ đồng. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 5.549 tỉ đồng. Đến cuối năm 2020, lỗ lũy kế của VNPoly là 6.006 tỉ đồng (tại ngày hết năm 2019 là âm 5.403 tỉ đồng). Vốn chủ sở hữu âm 3.753 tỉ đồng.

Năm 2020, VNPoly đạt doanh thu 83,72 tỉ đồng - tăng xấp xỉ 53% so với 2019. Tuy nhiên, lãi gộp chỉ 2,26 tỉ đồng. Trong kỳ, VNPoly ghi nhận 19,8 tỉ đồng doanh thu tài chính. Tuy nhiên, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay lại lên tới 226,69 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng 2,93 tỉ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 10,84 tỉ đồng. Kết quả, sau khi khấu trừ chi phí, VNPoly lỗ sau thuế hơn 603 tỉ đồng năm 2020.

Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) lỗ lũy kế hơn 3.700 tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DQS là 5.654 tỉ đồng, nợ phải trả đã ở mức 6.878 tỉ đồng, vượt tổng tài sản 1.224 tỉ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính của DQS là 976,9 tỉ đồng. Đến cuối năm 2020, lỗ lũy kế của DQS là 3.790 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 1.224 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2020 của DQS giảm nhẹ từ 385,67 tỉ đồng xuống 378 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng lại lên tới 385,51 tỉ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn khiến DQS lỗ gộp 5,5 tỉ đồng trong năm 2020. Trong kỳ, DQS ghi nhận thêm 21 tỉ đồng doanh thu tài chính, trong khi chi phí tài chính là 13,12 tỉ đồng. Tuy vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 32,47 tỉ đồng nên DQS vẫn lỗ thuần hơn 30 tỉ đồng.

Năm 2020, lợi nhuận khác của DQS giảm mạnh so với 2019, chỉ đạt hơn 2 tỉ đồng (trong khi 2019 là hơn 42 tỉ đồng). Kết quả, DQS lỗ sau thuế 27,4 tỉ đồng năm 2020 trong khi năm 2019 lãi 62,87 tỉ đồng.

Hồng Quang (T/H)

Bình luận bài viết

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam kỳ vọng phương án "hành lang xanh” là cơ sở cụ thể để đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xem xét, chỉ đạo việc khôi phục khai thác nội địa trên toàn mạng và từng bước mở các chuyến bay quốc tế.

Trước phiên giao dịch ngày 17/9, các công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu tâm điểm, Tạp chí Thương Trường xin trích dẫn để bạn đọc tham khảo.

Với việc đăng ký nhận chuyển nhượng hơn 29 triệu quyền mua cổ phiếu VIX trong thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 5/10, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex dự kiến phải chi khoảng 304,5 tỷ đồng để thực hiện giao dịch này.

Trước biến động của giá kim loại, nhiều cổ phiếu doanh nghiệp khoáng sản ghi nhận mức tăng giá ấn tượng từ đầu năm. Đáng chú ý, cổ phiếu KHB của Khoáng sản Hòa Bình đã trần 11 phiên liên tiếp đạt 8.800 đồng/cp, tăng gần 8 lần so với đầu năm.

Hàng loạt lãnh đạo công ty đưa cổ phiếu VKC ra bán trong bối cảnh cổ phiếu này bất ngờ tăng mạnh 11 phiên giá trần liên tiếp.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455