09:25 02/03/2022

Nhà Khang Điền (KDH) muốn huy động 2.000 tỷ đồng không tài sản đảm bảo

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vừa thông báo Nghị quyết HĐQT số 08/2022 ngày 01/03/2022 về việc chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Nhà Khang Điền KDH huy động 2000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo để cho công ty con vay

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất dao động từ 9% đến tối đa 10%/năm và thanh toán định kỳ 6 tháng 1 lần.

Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổ chức tư vấn là phát hành trái phiếu là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Doanh nghiệp cho biết toàn bộ số tiền dự kiến huy động dùng để bổ sung vốn hoạt động cho 2 công ty con dưới hình thức cho vay.

Nhà Khang Điền KDH huy động 2000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo để cho công ty con vay
Chi tiết phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu.

Mới đây, Nhà Khang Điền cũng vừa thông qua việc góp thêm vốn cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước với số vốn góp thêm là gần 350 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của Gia Phước dự kiến tăng từ 250 tỷ đồng lên mức gần 600 tỷ đồng. Được biết, tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ sở hữu của Nhà Khang Điền tại Gia Phước là 99%.

Tính tới hết năm 2021, Khang Điền có tổng cộng 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 14 công ty con sở hữu gián tiếp, đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần của KDH đạt 3.737 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế là 1.204 tỷ đồng, tăng 4,3%. Như vậy, công ty mới đạt 78% kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/12/2021, quy mô tài sản của KHD là 14.349 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 1.435 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 5% lên 7.748 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản xây dựng dở dang.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2021 là 4.128 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm tới 93%, chỉ còn 156 tỷ đồng. Vay ngắn hạn của KDH đã giảm 17% trong năm 2021, chỉ còn 648 tỷ đồng, song vay dài hạn tăng 80% lên 1.904 tỷ đồng. Cuối quý 4/2021, vốn chủ sở hữu của KDH là 10.221 tỷ, tăng 25% so với đầu năm. Công ty còn 2.342 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh của KDH đang âm 2,015 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 162 tỷ đồng. Nguyên nhân là tăng các khoản phải thu (559 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (410 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (1.972 tỷ đồng)... Dòng tiền đầu tư cũng âm 98 tỷ đồng do tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (69 tỷ đồng). Lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 470 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/3, cổ phiếu KDH đóng cửa giá 54.100 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 80% trong vòng 1 năm qua.

Đầu tháng 12/2021, Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan. 

Đặc biệt, Thủ tường cũng lưu ý kiểm tra các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo…

Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà Nước cũng đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN (có hiệu lực vào ngày 15/1/2022) quy định về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại. Trong đó, các ngân hàng không được bán và mua lại trái phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết trong vòng 12 tháng.

Ngoài ra, Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, các ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên