Nhiều hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Cục An toàn thực phẩm

Sau quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế khi thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); tài chính ngân sách tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP). Chánh Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Cục ATTP thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; phát huy những ưu điểm đã đạt được, chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Thanh tra Bộ Y tế mới đây đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tài chính ngân sách tại Cục ATTP. Kết luận đã chỉ rõ, việc triển khai thực hiện chương trình các quy định của pháp luật về Phòng chống tham nhũng tại Cục an toàn thực phẩm đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Kết quả thanh tra thấy cấp ủy, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã luôn luôn quan tâm đến việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí, xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện, không để xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng tại cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức người lao động để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục ATTP phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Mọi hoạt động của Cục đều được xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể đã thống nhất giữa lãnh đạo và cấp ủy; tổ chức thực hiện và công khai, minh bạch theo quy định. Thời kỳ thanh tra chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về PCTN tại Cục ATTP.

Hàng loạt hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những điểm tích cực, kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt những tồn tại trong hoạt động của Cục ATTP. Đơn cử như việc tổ chức tuyên truyền pháp luật PCTN tại Cục còn mang tính lồng ghép trong các buổi giao ban, tập huấn sơ kết tổng kết năm của đơn vị, chưa sắp xếp, bố trí chương trình, kế hoạch chuyên đề.

Việc kê khai tài sản, thu nhập đã được tổ chức thực hiện nhưng còn có 01 bản, người có nghĩa vụ kê khai ghi chưa đầy đủ thông tin theo mẫu quy định của Thanh tra Chính phủ.

Nhiều hạn chế tồn tại trong hoạt động của Cục An toàn thực phẩm
Ngày 19/11/2020, Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (Cục ATTP) tập huấn “Phổ biến các tiêu chuẩn mới của Codex về ATTP” tại TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: TS Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc và chủ trì lớp tập huấn. Ảnh: https://vfa.gov.vn

Về công tác tổ chức, nhân sự, việc ký hợp đồng lao động và bố trí người lao động hợp đồng vào vị trí việc làm của cán bộ công chức tại đơn vị, Cục nhận thấy chưa phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019.

Đối với công tác đấu thầu, mua sắm vật tư,trang thiết bị của Cục ATTP cũng còn nhiều tồn tại. Hồ sơ dự thầu của công ty cổ phần thương mại  Xứ Đoài (đơn vị tham  gia đấu thầu gói thầu “Chỉnh lý tài liệu, hồ sơ của Cục ATTP”) các hợp đồng lao động của nhân sự chủ chốt chưa điền thông tin ngày tháng năm.

Đặc biệt, trong công tác tổ chức, tiếp nhận quản lý hồ sơ và cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận theo thẩm quyền của Cục ATTP, văn bản ủy quyền giải quyết công việc cho Lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị thuộc  Cục chưa thể hiện đầy đủ về thời  gian ủy quyền theo quy định tại Khoản 4, Điều 10, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004.

Cùng với đó, việc ghi Biên bản của Cục ATTP trong việc cấp GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại các cơ sở được thẩm định, ghi diện tích khu vực sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn một số sai sót, nhầm lẫn về diện tích, khu vực sản xuất của các Công ty Dược phẩm quốc tế Tùng Lộc; Công ty DP và TM Thành Công; Công ty CP LD DP TPP-France. Có  05/32  hồ sơ tương đương 15,6% hồ sơ được  lấy  ngẫu  nhiên,  có  công văn bổ sung > 02 lần là chưa phù hợp với quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 27, Nghị định số15/2018/NĐ-CP và tại Quy trình thẩm định hồ sơ và cấp giấp xác nhận nội dung quảng cáo (QT.05-NĐTT) của Cục ATTP. Cùng với đó, còn có 03/32 hồ sơ trong số hồ sơ được lấy ngẫu nhiên, chậm về thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị Cục ATTP thực hiện nghiêm quy định pháp luật

Dựa trên kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Mạnh Cường kiến nghị Cục An toàn thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; phát huy những ưu điểm đã đạt được thời gian qua; chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, tồn tại được nêu tại Thông báo kết quả Kiểm  toán  số 62/TB-KTNN ngày 14/01/2021 của Kiểm toán Nhà nước (thực  hiện Quyết định Kiểm toán số 1292/QĐ-KTNN  ngày 23/9/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước  về việc  kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của BộY tế, đã Kiểm tra tại Cục ATTP).

Nhiều hạn chế tồn tại trong hoạt động của Cục An toàn thực phẩm
Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Mạnh Cường kiến nghị Cục An toàn thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật

Xây dựng chương trình kế hoạch học tập pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...tại cơ quan/đơn vị thuộc Cục trong thời gian tới. Rà soát, sửa đổi ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với văn bản mới có hiệu lực hiện hành. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác lưu giữ hồ sơ cấp cho doanh nghiệp quá thời gian so với quy trình đã được Cục trưởng Cục ATTP ký ban hành.

Với công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ ngày 01/01/2019 đến 30/10/2020 Cục ATTP tiếp nhận 12 thông tin phản ánh, trong đó 02 tin phản ánh không đầy đủ thông tin để xử lý, 04 thông tin phản ánh Cục ATTP đã xác minh và xử lý, 07 thông tin phản ánh đã chuyển đến cơ quan liên quan xử theo thẩm quyền, không có thông tin lặp lại.

Theo đó, năm 2019 Cục ATTP tiếp nhận 03 thông tin phản ánh (01 tin chuyển Chi cục An toàn vệ sinh  thực phẩm Hà Nôi xác minh,  xử lý  theo  thẩm  quyền;  01 tin chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thành phố Hà Nội; 01 tin phản ánh không đầy đủ không xử lý).

Năm 2020 Cục ATTP tiếp nhận 09 thông tin phản ánh (02  tin  chuyển đến  Sở Công thương thành phố Hà Nội; 01 tin chuyển Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà  Nội;  01  tin  chuyển  Ban  Quản  lý  an  toàn  thực  phẩm  Thành  phố HồChí Minh; 01 tin chuyển Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An; 04 tin Cục đã xác minh và xử lý: xử phạt 01 cơ sở với số tiền phạt 50.000.000 đồng; chuyển 03 vụ việc  sang  Cục  Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông).                                        

Đinh Hiệu

Bình luận bài viết

Các đối tượng này đã cho khoảng 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền gần 3 tỷ đồng cùng lãi suất lên tới 365%/năm.

Đây là đề xuất của Bộ Công Thương tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô rất lớn trên địa bàn tỉnh, bắt giữ 18 đối tượng.

Sáng ngày 18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Thành (25 tuổi) trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Chiều 17/6, ên quan đến vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép tại TP Đà Nẵng, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 4 bị can.

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo và cán bộ của bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT)Yên Bái.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh bánh mỳ Thành Phát do hộ ông Huỳnh Cao Giáp làm chủ (số 282 đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) khiến 26 người bị ngộ độc thực phẩm.

Dự án thi công cầu bắc qua đập tràn trên tuyến đường tỉnh lộ 424 (xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức) kết nối đường mòn Hồ Chí Minh đã được thi công một thời gian. Nhiều xe quá tải, quá khổ không di chuyển theo hướng đã phân luồng mà trực tiếp đi qua công trình gây ảnh hưởng đến việc thi công. Đặc biệt, gây ô nhiễm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân địa phương sinh sống tại đ

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455