Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

18:50 23/05/2022

Nợ công bình quân đầu người năm 2020 là hơn 35 triệu đồng/người

Chính phủ cho biết nhờ kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước và cơ cấu lại nợ công, nên tỷ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020.

Chiều 23/5, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn tổng thu cân đối ngân sách gần 2,28 triệu tỷ đồng, trong đó thu theo dự toán hơn 1,51 triệu tỷ đồng.

Tổng chi cân đối ngân sách là hơn 2,3 triệu tỷ đồng, trong đó chi theo dự toán là gần 1,71 triệu tỷ đồng, chi chuyển nguồn sang năm 2021 là hơn 643,4 nghìn tỷ đồng.

Bội chi ngân sách Nhà nước là hơn 216,4 nghìn tỷ đồng, bằng 3,44% GDP thấp, giảm gần 152 nghìn tỷ đồng so với mức Quốc hội cho phép theo Nghị quyết 128. Trong đó bội chi ngân sách Trung ương là hơn 213 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 3.317 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá việc phân bổ và sử dụng ngân sách có nhiều đổi mới khi khoản chi đầu tư cho phát triển đã đạt trên 2,2 triệu tỉ đồng (kế hoạch là 2 triệu tỉ đồng). Ưu tiên thực hiện các chủ trương, định hướng lớn về an sinh xã hội, chuẩn nghèo, đảm bảo nhiều lĩnh vực quan trọng.

Bội chi ngân sách được quản lý, điều hành chặt chẽ với 3,37%, giảm so với giai đoạn trước. Nhờ kiểm soát bội chi và cơ cấu lại nợ công, tỉ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020.

Nợ công bình quân đầu người năm 2020 là hơn 35 triệu đồngngười
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quochoi.vn.

Tuy nhiên trong báo cáo kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh lưu ý, dư nợ công đến 31/12/2020 là 3,52 triệu tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019, bằng 55,94% so với GDP (dưới mức trần 65% GDP).

Như vậy, nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng/người và có xu hướng tăng qua các năm khi năm 2018 là 31,69 triệu đồng/người; năm 2019 là 33,62 triệu đồng/người.

Ông Thanh cũng cho biết, việc thực hiện thu ngân sách còn hạn chế như một số khoản thu từ sản xuất kinh doanh đều hụt thu, khoản thu từ các doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 37,1% so với dự toán.

Đáng chú ý, khoản nợ thuế tính đến 31/12/2020 là hơn 99 nghìn tỷ đồng, giảm 0,63%, chủ yếu do thực hiện khoanh nợ thuế và xóa nợ. Nợ thuế quá hạn là hơn 7,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1%.

Trong khi, chi cho đầu tư phát triển thì một số bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài thấp đã làm giảm hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài.

Về chi ngân sách Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: Chi đầu tư phát triển quyết toán 576.432 tỷ đồng, bằng 115,5% dự toán và bằng 33,7% tổng chi NSNN. Còn chi thường xuyên toán 1.013.449 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán và bằng 59,3% tổng chi NSNN.

Qua kiểm toán cho thấy một số khoản chi sự nghiệp ngân sách Trung ương có tỷ lệ thực hiện thấp như chi bảo vệ môi trường 47,4%; chi văn hóa thông tin 61,5%; chi thể dục thể thao 75,2%; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 81,9%. Chi bảo vệ môi trường trong những năm gần đây liên tục thực hiện đạt tỷ lệ rất thấp (dưới 50%).

Số dư tạm ứng chi thường xuyên cuối kỳ 25.856,556 tỷ đồng tại kho bạc Nhà nước nhưng chưa được các đơn vị dự toán thực hiện hoàn trả kịp thời theo quy định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Trong đó, xử lý tài chính tăng thu, giảm chi NSNN 25.396,3 tỷ đồng; xử lý khác 41.567,4 tỷ đồng; rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm và sai phạm đã nêu trong báo cáo kiểm toán của từng cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2021.

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách - cho biết, quyết toán chi trả nợ lãi năm 2020 là 106.465,8 tỷ đồng, bằng 90,1% dự toán điều chỉnh.

Bảo An (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên