14:22 30/03/2022

Nợ công phải trả giai đoạn 2022-2024 là gần 1,2 triệu tỷ đồng

Dự kiến nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 là gần 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp là hơn 1 triệu tỷ đồng, trả nợ cho vay lại là 145.500 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Tài chính vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022. Theo đó, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ năm 2022 tối đa là 673.546 tỷ đồng. Bộ Tài chính sẽ xây dựng đề án huy động vốn trên cơ sở tận dụng tối đa các nguồn lực có sẵn, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương và khả năng giải ngân để xây dựng phương án huy động phù hợp từng thời điểm thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ.

Theo dự báo nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong năm 2022 khoảng 335.815 tỷ đồng. Trong đó, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 299.849 tỷ đồng, gồm có trả nợ gốc khoảng 196.149 tỷ đồng và trả nợ lãi khoảng 103.700 tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ vay về cho vay lại khoảng 35.966 tỷ đồng. Bộ Tài chính thông tin: "Dự kiến năm 2022, chỉ tiêu trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách Nhà nước khoảng 22-23%, đảm bảo trong mức trần 25% Quốc hội phê duyệt".

Nợ công phải trả gia đoạn 20222024 là gần 12 triệu tỉ đồng
Ảnh minh họa

Trong trường hợp thu ngân sách Nhà nước không đạt mức dự kiến, thị trường vốn biến động bất lợi, Chính phủ phải tăng lãi suất vay hoặc huy động công cụ nợ kỳ hạn dưới 5 năm để đáp ứng nhiệm vụ vay cho Kế hoạch tài chính Quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và cho chương trình, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng tương ứng.

Trên cơ sở GDP đánh giá lại, dự báo đến cuối năm 2022 nợ công vào khoảng 45-46% GDP, nợ Chính phủ khoảng 41-42% GDP, nợ nước ngoài của Quốc gia khoảng 40-41% GDP. Chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp so với thu ngân sách Nhà nước dự kiến khoảng 22-23%. "Như vậy, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo nằm trong mức trần, ngưỡng nợ được Quốc hội cho phép", Bộ Tài chính đánh giá.

Với mức tăng bội chi ngân sách nhà nước tối đa 240 nghìn tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ giai đoạn 2020-2024 tối đa khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách trung ương khoảng 1,31 triệu tỷ đồng; vay để trả nợ gốc của Chính phủ khoảng 612 nghìn tỷ đồng; vay về cho UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 117 nghìn tỷ đồng.

Về nghĩa vụ trả nợ Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết dự kiến tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2022-2024 khoảng 1,19 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,045 triệu tỷ đồng, trả nợ các khoản vay về cho vay lại khoảng 146 nghìn tỷ đồng.

Trường hợp thị trường vốn biến động bất lợi, Chính phủ phải tăng lãi suất vay hoặc huy động công cụ nợ kỳ hạn dưới 5 năm để đáp ứng nhiệm vụ vay cho Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và cho Chương trình, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng tương ứng.

Kết hợp với việc áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế để thực hiện Chương trình theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Tài chính lưu ý chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách giai đoạn này có thể có năm tiến sát 25% theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội. Trường hợp có biến động, rủi ro lớn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để kịp thời báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Với phương án tăng bội chi ngân sách nhà nước tối đa 240 nghìn tỷ đồng trong hai năm 2022-2023 để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính dự kiến đến năm 2024 nợ công khoảng 46-47% GDP, nợ Chính phủ khoảng 44-45% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN khoảng 24-25%.

Đáng chú ý, chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước giai đoạn này có thể có năm vượt 25% theo Nghị quyết số 23 của Quốc hội, nhưng Bộ Tài chính cho biết sẽ phấn đấu để bình quân cả giai đoạn 2021-2025 vẫn trong giới hạn 25%. Trường hợp có biến động, rủi ro lớn, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để kịp thời báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Minh Tín (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên