10:21 07/06/2022

PAN Group huy động vốn từ phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông

Tập đoàn PAN (The PAN Group, HoSE: PAN ) công bố phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông. Sau khi phát hành, vốn điều lệ tập đoàn dự kiến tăng lên 4.102 tỷ đồng.

PAN Group huy động vốn từ phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông

Theo đó, PAN dự kiến phát hành thêm khoảng 83,6 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:2, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán năm 2021. Ước tính công ty sẽ phát hành thêm 83,56 triệu cổ phiếu mới.

Đồng thời, doanh nghiệp chào bán hơn 104,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 50%. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với giá chào bán 15.000 đồng/cp, nếu phát hành thành công PAN sẽ huy động được 1.566,71 tỷ đồng.

Nếu thực hiện thưởng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 208,89 triệu cổ phiếu lên 396,9 triệu cổ phiếu.

Tổng số tiền huy động, công ty dự kiến dùng 55 tỷ đồng góp thêm vốn vào CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An; đầu tư 421,07 tỷ đồng vào CTCP Khử Trùng Việt Nam để nâng sở hữu từ 41,98% lên 65,66% vốn điều lệ; đầu tư 210,26 tỷ đồng vào CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam để nâng sở hữu từ 65,57% lên 80,35% vốn điều lệ; đầu tư 87,19 tỷ đồng vào CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre để nâng sở hữu từ 78,33% lên 100% vốn điều lệ; đầu tư 63,98 tỷ đồng vào CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An để nâng sở hữu từ 80,52% lên 94,78% vốn điều lệ; đầu tư 42,49 tỷ đồng vào CTCP Thủy sản 584 Nha Trang để nâng sở hữu từ 73,45% lên 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, PAN dự kiến sử dụng 400 tỷ đồng đầu tư M&A các công ty mới phù hợp trên thị trường, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị và đa dạng hóa sản phẩm; đầu tư 100 tỷ đồng vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn; và trả nợ vay 186,7 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, Tập đoàn PAN ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.949 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 234% so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, Tập đoàn PAN đặt kế hoạch với doanh thu 14.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 755 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 54,6% và 47,8% so với năm 2021. Tập đoàn quyết định tạm thời không chia cổ tức năm 2021 và 2022 để dành nguồn lực thực hiện chiến lược M&A, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới. Kết thúc quý 1, PAN đã hoàn thành 20,6% kế hoạch doanh thu và 22,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu PAN tăng 150 đồng lên 22.800 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên