16:18 15/06/2022

Rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá nhôm từ Trung Quốc.

Rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc

Trước đó ngày 20/4/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo quy định của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018, trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc một năm kể từ ngày có quyết định mới nhất về kết quả rà soát biện pháp CBPG, các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG.

Trên cơ sở xem xét Hồ sơ do bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm nhôm được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AR02.AD05).

Để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục PVTM khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát; hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.

Giá nhôm và các kim loại cơ bản khác đồng loạt tăng

Giá nhôm và các kim loại cơ bản khác đồng loạt tăng

Giá nhôm và các kim loại cơ bản khác tăng do căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây về Ukraina dịu đi và tập trung chuyển sang cuộc khủng hoảng năng lượng khiến các nhà máy luyện kim phải đóng cửa, chủ yếu ở Trung Quốc và Châu Âu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên