10:18 23/06/2022

Tập đoàn Hà Đô (HDG) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 tỷ lệ 20%

Ngày 7/7 tới đây, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) sẽ chốt quyền để phát hành hơn 40,76 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%.

Tập đoàn Hà Đô HDG chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 tỷ lệ 20

Tập đoàn Hà Đô thông báo sẽ phát hành thêm 40,7 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ kiếm toán năm 2021 (khoảng 1.905 tỷ đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để được hưởng quyền là ngày 07/07/2022.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2022 vừa qua, Hà Đô đã công bố tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức là ngày 20/4. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2021 qua hai đợt là 30%, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kết thúc quý 1/2022, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu 684,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 295,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,5% và 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bất động sản giảm 86,4%, về 127 tỷ đồng; doanh thu xây lắp giảm 75,9 tỷ đồng còn gần 1 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ khách sạn giảm 31,9 tỷ đồng còn 7 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu từ thuỷ điện và điện mặt trời, điện gió tăng 97,9% lên 477,7 tỷ đồng. 

Năm 2022, HDG dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 25% vốn điều kệ. Doanh thu hợp nhất dự kiến là 3.703 tỷ đồng, bằng 95% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến bằng với thực hiện năm cũ, ở mức 1.344 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 22% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Hà Đô tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm lên 15.985,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 9.942 tỷ đồng, chiếm 62,2% tổng tài sản. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ gần 1.020 tỷ đồng về hơn 982 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận tăng hơn 113 tỷ đồng lên gần 1.478 tỷ đồng, chủ yếu tăng giá trị các công trình xây dựng dở dang từ hơn 166 tỷ đồng lên hơn 166 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị bất động sản đang xây dựng giảm từ hơn 1.321 tỷ đồng về 1.225 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý 1/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 3,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 267,2 tỷ đồng về 7.108 tỷ đồng và chiếm tới 44,5% tổng nguồn vốn

Trong quý đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của HDG ghi nhận dương 102,3 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 16,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu HDG tăng nhẹ 0,19% lên mức 52.000 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn Hà Đô HDG bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tập đoàn Hà Đô HDG bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Cục thuế TP Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Tập đoàn Hà Đô HOSE HDG

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên