Tin nóng:

Thu hút vốn FDI - Đòn bẩy của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay

Trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế đã và đang tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, thu hút FDI có chọn lọc và bền vững được coi là một trong những đòn bẩy quan trọng góp phần tạo ra động lực phục hồi cho nền kinh tế.

Chuyển biến tích cực

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới, trong đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn. Việc đi lại của các nhà đầu tư cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng quy mô dự án FDI vẫn còn bị ảnh hưởng. Số dự án mới, điều chỉnh vốn đều giảm so với cùng kỳ, nhất là các dự án đăng ký mới (giảm cả trong tháng 7 và 7 tháng). Mặc dù vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn tăng lên, song vẫn chủ yếu tăng là nhờ các dự án lớn, đã được nộp hồ sơ và đàm phán trong một thời gian dài trước đó.

Tính đến ngày 20/7/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,82 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,12 tỷ USD, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặc dù vậy, cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, dù còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng tình hình thu hút vốn FDI trong thời gian gần đây đã có nhiều cải thiện. Tuy so với cùng kỳ năm 2019, vốn FDI tiếp tục giảm trong 7 tháng đầu năm song mức độ giảm đang cải thiện dần so với các tháng trước đó. Đặc biệt, nguồn vốn FDI thu hút được trong tháng 7/2020 tăng mạnh so với các tháng trước (chỉ sau tháng 4/2020) và so với cùng kỳ năm 2019. Quy mô dự án đầu tư mới, điều chỉnh cũng như quy mô góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài đều tăng lên đáng kể, đạt 5,1 triệu USD/dự án mới; 10,7 triệu USD/lượt điều chỉnh vốn và 3,4 triệu USD/lượt góp vốn mua cổ phần. Bên cạnh đó, một trong những điểm đáng chú ý trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên nhà đầu tư đến từ Malta có dự án đầu tư mới vào Việt Nam, nâng tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam lên 137 đối tác.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc khống chế thành công dịch Covid-19 sẽ là lực kéo luồng vốn ngoại vào Việt Nam trong thời gian tới. Với những diễn biến mới trong quan hệ quốc tế từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, dòng vốn FDI có khả năng sẽ tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam sau khi dịch kết thúc. Dự báo lượng vốn FDI thu hút cả năm 2020 sẽ sụt giảm so với năm 2019 song nếu có giải pháp thích hợp, lượng vốn giải ngân sẽ đạt khá và không sụt giảm nhiều. Đây là thời điểm cần tích cực đẩy mạnh giải ngân vốn và nguồn vốn có chất lượng cao mới phản ánh thực chất hiệu quả của hoạt động thu hút FDI.

Thu hút vốn FDI  Đòn bẩy của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay
Thu hút vốn FDI - Đòn bẩy của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay

Tận dụng dòng vốn FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Xác định vai trò quan trong của nguồn vốn FDI trong phát triển kinh tế, trong Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước mới ban hành Bộ Chính trị nhấn mạnh, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động, có cơ chế, chính sách, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường, sinh thái, nhất là từ các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia có công nghệ cao, tiềm lực mạnh, đứng đầu hoặc chi phối các mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Tính đến ngày 20/7/2020, cả nước có 32.391 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 380,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 221,87 tỷ USD, bằng 58,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Trong báo cáo cập nhật đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 và kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 do Tiến sĩ Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV thực hiện gần đây, các chuyên gia cũng kiến nghị để đạt mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19 thành công và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội ở mức khả quan tối đa, như tăng trưởng GDP đạt khoảng 3%, kiểm soát CPI dưới 4% thì một trong những giải pháp là tận dụng cơ hội dịch chuyển vốn đầu tư để thu hút FDI.

Theo tính toán của các chuyên gia, nếu giải ngân FDI tăng thêm 1% thì GDP của Việt Nam năm 2020 tăng trường thêm 0,08 điểm phần trăm. Muốn vậy Việt Nam cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh để vừa tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp vừa tận dụng cơ hội hiếm có này. Cụ thể, cần sớm xây dựng và công bố chính sách thu hút dịch chuyển dòng vốn đấu tư; Rà soát các khu công nghiệp để có điều chỉnh linh hoạt về khu công nghiệp cần ưu tiên mở rộng hoặc xây mới, khu công nghiệp cần thu hẹp lại, thu lại, công bố danh sách khu công nghiệp sẵn sàng về quỹ đất sạch cơ sở hạ tầng; rà soát, cập nhật, điều chỉnh phù hợp phân cấp phê duỵệt đầu tư, tinh gọn quy trình thủ tục về ĐTNN, công bố một cách công khai minh bạch. Bên cạnh đó cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chiến lược, hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế số, mô hình kinh doanh mới gắn với công nghệ số Đây cũng là lĩnh vực đầu tư nước ngoài rất quan tâm…

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thu hút FDI hiệu quả, trước mắt, các địa phương, doanh nghiệp cần tận dụng tốt cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)... để thu hút nhà đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những tác động trên toàn cầu, các bộ, ngành, địa phương càng phải chứng minh với nhà đầu tư về sự đồng hành, sát cánh cùng họ trong khó khăn bằng việc đưa ra những chính sách điều chỉnh kịp thời về thuế, đất đai, lao động...

Hiện đã xuất hiện làn sóng dịch chuyển đầu tư trên thế giới, trong đó Việt Nam nổi lên là điểm đến tin cậy. Đến nay, nhiều dấu hiệu cho thấy, các nhà đầu tư truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nhà đầu tư lớn của Mỹ, châu Âu đang quan tâm đến thị trường Việt Nam nhờ lợi thế về ổn định chính trị, thị trường lớn, cơ cấu dân số trẻ, hội nhập sâu, kinh tế tăng trưởng ổn định, chi phí hợp lý, cạnh tranh, có vị trí thuận lợi cho giao thương quốc tế, cộng với việc Việt Nam xử lý tốt việc chống dịch Covid-19. Cơ hội mở ra, nhưng sẽ thu hút FDI có chọn lọc theo đúng tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TƯ ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Tại cuộc họp với Tổ Công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài tổ chức cuối tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng nêu rõ, Việt Nam đang được xác định là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn với những lợi thế cạnh tranh sẵn có, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư và vị thế trên trường quốc tế ngày càng tăng, cùng với những biện pháp phòng chống Covid-19 tích cực và hiệu quả. Đây là thời điểm thuận lợi cho Việt Nam để thu hút có chọn lọc dòng vốn đầu tư nước ngoài mới phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. "Bên cạnh đó cũng cần nhận diện rõ, xử lý các thách thức khách quan và chủ quan trong hợp tác đầu tư nước ngoài và cần có những hành động và giải pháp đột phá để kịp thời thu hút dòng vốn", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tổ công tác cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng giao. Trong đó lưu ý việc thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài cần hướng tới có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Trong đó đặc biệt lưu ý coi trọng phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác của Việt Nam, có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển.

Châu Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách điện tử: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455