09:05 28/05/2022

Thừa Thiên - Huế: Phạt doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường hơn 227 triệu đồng

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Liên doanh vật liệu xây dựng Bảo Nguyên (trụ sở chính tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang) về hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, doanh nghiệp này đã xả nước thải với lưu lượng tại thời điểm lấy mẫu 28,09 m3/ngày đêm có chứa các thông số môi trường thông thường vượt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi vào môi trường.

Cụ thể, các chỉ số BOD5 vượt 3,1 lần, tổng Nitơ vượt 2,6 lần, COD vượt 1,6 lần, TSS vượt 1,13 lần.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phạt Công ty Bảo Nguyên số tiền 225 triệu đồng.

Thừa Thiên  Huế Phạt doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường hơn 227 triệu đồng
Trại nuôi heo giống siêu nạc của Công ty Bảo Nguyên.

Trong đó, mức phạt 150 triệu đồng đối với thông số BOD5 vượt 3,1 lần so với quy chuẩn kỹ thuật và phạt tăng thêm 50% là 75 triệu đồng đối với các thông số tổng Nitơ vượt 2,6 lần, COD vượt 1,6 lần, TSS vượt 1,13 lần.

Ngoài ra, Công ty Bảo Nguyên còn bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Doanh nghiệp bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: Rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành là hơn 2,5 triệu đồng.

Tổng số tiền Công ty Bảo Nguyên phải nộp là hơn 227 triệu đồng.

Diệu Linh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên