11:59 06/05/2022

Tránh thất thu ngân sách, Bà Rịa-Vũng Tàu rà soát nghĩa vụ tài chính đối với các bãi tắm biển trên địa bàn

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, thống kê các bãi tắm biển công cộng và bãi biển kinh doanh của tổ chức, cá nhân, đơn vị đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2236/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/4/2022 về rà soát, thống kê các bãi tắm biển công cộng và bãi biển kinh doanh của tổ chức, cá nhân, đơn vị đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Du lịch căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố (nơi có bãi tắm) rà soát, xây dựng Quy chế quản lý bãi tắm bảo đảm đúng theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao UBND các các huyện, thành phố (nơi có bãi tắm) thực hiện một số nội dung gồm: Đối với những bãi tắm công cộng, đề nghị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vào mục đích công cộng đảm bảo việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đối với các Bãi tắm biển kinh doanh dịch vụ du lịch của các tổ chức, cá nhân, đơn vị đã được nhà nước giao đất, thuê đất: thường xuyên, kiểm tra, quản lý việc sử dụng đất, đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất theo quy định tại điều 6 Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Du lịch trong công tác quản lý các bãi tắm, xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với các Bãi tắm biển kinh doanh dịch vụ du lịch của các tổ chức, cá nhân, đơn vị chưa được nhà nước giao đất, thuê đất: tổ chức rà soát pháp lý liên quan đến khu đất, đề xuất phương án sử dụng đất cho phù hợp, tăng cường công tác quản lý về đất đai, đảm bảo việc sử dụng đất theo quy định.

Bà RịaVũng Tàu Rà soát nghĩa vụ tài chính đối với các bãi tắm biển công cộng và bãi biển kinh doanh tránh thất thu ngân sách
Rà soát nghĩa vụ tài chính đối với các bãi tắm biển công cộng và bãi biển kinh doanh tránh thất thu ngân sách.

Đồng thời, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Theo Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc quản lý, sử dụng đất, hạ tầng, quy hoạch tại bãi tắm Thùy Vân (Bãi Sau, TP.Vũng Tàu) xảy ra nhiều sai phạm trong một thời gian dài. Cụ thể, năm 1996, Công ty Đầu tư xây lắp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lúc đó là doanh nghiệp thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Công ty CP Bất động sản và Đầu tư VRC) được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao 3.000m2 bờ biển để đầu tư cải tạo, nâng cấp xây dựng bãi tắm Thùy Vân hết hơn 122 tỷ đồng.

Lúc đó, Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa-Vũng Tàu là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và chịu sự quản lý của Sở Xây dựng, có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước. Đầu tháng 12/1997, công ty này ký hợp đồng thuê gần 177.000 m2 đất để xây dựng bãi tắm. Thời hạn thuê đất là thời gian còn lại của hợp đồng trước.

Theo quy định, mỗi năm doanh nghiệp phải nộp gần 1,7 tỷ đồng tiền thuê đất vào ngân sách. Cuối năm 1997, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất này cho Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ năm 2005 đến 2017, Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa-Vũng Tàu cổ phần hóa và có 12 lần thay đổi pháp nhân. Đến tháng 4/2017, từ một doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa-Vũng Tàu trên trở thành Công ty CP Bất động sản và Đầu tư VRC không còn vốn Nhà nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chưa thanh lý hợp đồng cũ và ký lại hợp đồng với đơn vị đã cổ phần hóa.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận tháng 12/1997, Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa-Vũng Tàu ký hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng một phần dự án bãi tắm Thùy Vân với Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch (nay là Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng-DIC).

Theo đó, Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa-Vũng Tàu cho DIC thuê lại mặt bằng từ cổng Tôm Càng Xanh đến khách sạn Thùy Dương dài 400m với diện tích 40.000m2 trong thời hạn 50 năm. Ngày 14/6/2004, DIC thu hồi 8.000m2 đất ở bãi tắm Thùy Vân để góp vốn với Công ty CP Việt Đức thành lập doanh nghiệp mới mang tên Công ty TNHH Thương mại dịch vụ DIC.

Đến tháng 12/2013, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ DIC đã chuyển nhượng khu đất kèm nhà hàng Seaview Việt Đức có diện tích hơn 6.800m2 với giá 13,3 tỷ đồng cho Công ty CP Du lịch và thương mại DIC.

Trong khi đó, đoạn từ khách sạn Thùy Dương đến khu du lịch Bimexco đã được Công ty CP Du lịch quốc tế Vũng Tàu tiếp nhận bàn giao để đầu tư công trình du lịch biển. Hiện tại, Công ty CP Du lịch quốc tế Vũng Tàu quản lý, sử dụng một phần bãi tắm gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật trên đất do ngân sách tỉnh đầu tư với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định 7 doanh nghiệp khác quản lý, sử dụng các phần đất vốn thuộc tổng diện tích đất tại Bãi Sau do tỉnh giao cho Công ty Đầu tư xây lắp Bà Rịa-Vũng Tàu từ năm 1997. Cụ thể là Công ty CP Quốc tế du lịch Hải Dương (diện tích 10.900m2), Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (diện tích 54.171m2), Công ty OSC Việt Nam (25.153m2), Công ty TNHH Janhold OSC (7.681m2), Công ty CP Khách sạn Du lịch Tháng Mười (16.536m2), Công ty Nghinh Phong (32.835m2).

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên