07:38 19/05/2022

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thu hồi văn bản liên quan Phó Hiệu trưởng cũ

Hội đồng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa thu hồi thông báo không giao việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền, chức vụ phó hiệu trưởng đối với TS Trương Thị Hiền.

Lý do thu hồi theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT tại kết luận số 07/KL/BCSĐ và Công văn 1393 của Bộ GD-ĐT.

Vừa qua, Bộ GD-ĐT yêu cầu Thư ký Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thay mặt Hội đồng trường thực hiện ngay việc ký thông báo thu hồi Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 theo chỉ đạo của Bộ và trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp ngày 13/4/2022, thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 17/5/2022. Người phụ trách trường thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với TS Trương Thị Hiền, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/5/2022. 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thu hồi văn bản liên quan Phó Hiệu trưởng cũ
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Trước đó một lần, Bộ GD&ĐT đã có văn bản, yêu cầu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thu hồi thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với TS Trương Thị Hiền do Hội đồng trường ban hành... khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của TS Trương Thị Hiền theo quy định.

Đồng thời, báo cáo Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM khôi phục Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM theo các quy định của Đảng đối với TS Trương Thị Hiền.

TS Trương Thị Hiền được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM từ tháng 7/2013. Tháng 3/2021, trường tiến hành quy trình bầu hiệu trưởng.

Ông Ngô Văn Thuyên, lúc đó là Chủ tịch hội đồng trường, ký thông báo không giao chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền hiệu phó cho bà Hiền. Trường giải thích không giao chức phó hiệu trưởng cho bà Hiền vì nhiệm kỳ phó hiệu trưởng gắn liền với nhiệm kỳ hiệu trưởng (PGS.TS Đỗ Văn Dũng).

Nhiệm kỳ của ông Dũng kết thúc vào tháng 5/2018, nhưng sau đó được đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng đến khi hết tuổi quản lý.

Từ tháng 11/2020, hội đồng trường nhiệm kỳ mới 2020-2025 được Bộ GD&ĐT công nhận. Vì vậy, nhiệm kỳ của bà Hiền kết thúc, trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng và biên bản họp hội đồng trường.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đánh giá trường làm chưa đúng quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi về trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường.

Ngày 13/4, Bộ GD&ĐT gửi văn bản, yêu cầu trường thực hiện thu hồi thông báo 07-TB-HĐT ngày 16/3/2021 về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng đối với TS Trương Thị Hiền.

Trung Thành

Theo dõi Thương Trường trên