Tin nóng:

Xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn ODA

Đây là chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương về tình hình giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tổ chức ngày 29/10.

 

Xử lý dứt điểm tồn tại vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn ODA
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương cần xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn ODA

Giải ngân vốn ODA còn chậm

Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến nay, giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước đạt trên 60%, là mức cao nhất từ trước đến nay. Giải ngân ODA cũng có chuyển biến, nhưng tỉ lệ còn thấp. Vì vậy, hội nghị rõ nguyên nhân, giải pháp về vấn đề này để không chỉ đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho năm nay mà cả các năm tới.

Theo Thủ tướng, vấn đề thấy rõ nhất là giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm chủ yếu là do vướng mặt bằng. Vấn đề mặt bằng chủ yếu là ở cấp quận, huyện, tỉnh nên cần làm rõ tinh thần trách nhiệm và hiệu quả các cách làm trong công tác giải phóng mặt bằng. Phải xắn tay áo vào cuộc, phải quyết chí trong lãnh đạo và “không đá quả bóng” từ tỉnh lên Trung ương.

Thủ tướng cũng nêu tình trạng, nhiều địa phương xin dự án ODA về nhưng lại không bố trí được vốn đối ứng. Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục giải ngân ở địa phương còn chậm trễ. Vì vậy phải nói rõ cơ quan nào gây khó khăn, phiền hà cho thủ tục ODA ?

Chỉ ra một số nguyên nhân về phía chủ đầu tư, ban quản lý dự án kém năng lực, lúng túng, không có kinh nghiệm trong tổ chức thi công…. Thủ tướng yêu cầu hội nghị cần tập trung nêu rõ giải pháp, thẩm quyền của người nào, cơ quan nào, ban quản lý nào thì phải tự giải quyết.

“Địa phương nào không làm được thì báo cáo để điều chuyển vốn, cắt vốn, thậm chí sang năm 2021, 2022 không bố trí vốn nữa. Phải có chế tài mạnh mẽ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài đến ngày 31/10/2020 đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mức giải ngân vốn nước ngoài đã tăng từ 21,26% trong 8 tháng lên 30,15% trong 10 tháng, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Nếu tính theo số vốn kế hoạch năm 2020 đã điều chỉnh theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg của Thủ tướng thì mức giải ngân này đạt trên 35%.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, TPHCM đã và đang có nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện 9 dự án ODA với tổng vốn đầu tư 123 nghìn tỷ đồng. Thành phố đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020.

Đối với vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương, thành phố đã phân bổ 5.044 tỷ đồng cho 6 dự án. Tính đến 23/10/2020, thành phố đã giải ngân được 1.510 tỷ đồng, đạt 30% so với kế hoạch vốn giao; dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ giải ngân được 2.038 tỷ đồng, đạt 40,75% so với kế hoạch.

Riêng nguồn vốn ODA vay lại của Chính phủ, thành phố đã phân bổ chi tiết 10.187 tỷ cho 5 dự án, đến 23/10/2020 đã giải ngân được 5.037 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch giao. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn ODA của thành phố thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài các nguyên nhân Thủ tướng và các Bộ, ngành chỉ ra, lãnh đạo TPHCM cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn ODA của thành phố còn chậm là do việc bố trí cho tuyến Metro số 1 và số 2 chiếm 30% tổng kế hoạch vốn của cả thành pohó nhưng lại chậm giải ngân, chủ yếu do vướng mắc về tỷ giá VNĐ và đồng Yên.

Đồng thời, một số thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mới, cụ thể là Nghị định 56/2020 thay thế Nghị định 16/2006 về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài hiệu lực thi hành từ 25/5/2020 quy định khi điều chỉnh dự án đầu tư phải thông qua HĐND TP. Mặt khác, nhiều quy định thay đổi, đặc biệt là quy trình điều chỉnh hiệp định vay nên các Bộ, địa phương, chủ dự án còn lúng túng trong quá trình triển khai dự án.

Để đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA, ông Võ Văn Hoan kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn cấp phát cho dự án tuyến Metro số 1 và số 2. Việc giải ngân cho các dự án này đóng vai trò quan trọng trong tỷ lệ giải ngân chung của thành phố. Nếu trường hợp không giải ngân kịp trong 2 tháng cuối năm 2020, kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chuyển và tiếp tục giải ngân vào đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Tài Chính xem xét  thực hiện gia hạn Hiệp định vay VN11-P7 đến ngày 31/10/2021 nhằm đảm bảo thời gian để giải quyết vướng mắc liên quan và giải ngân số vốn còn lại của Hiệp định vay, đảm bảo đủ nguồn vốn ODA, tránh ảnh hưởng đến triển khai các hợp đồng vay lại vừa ký kết giữa Bộ Tài chính và UBND TPHCM.

TPHCM đang phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc (JICA) tại Việt Nam để sớm triển khai ký kết Hiệp định vay cuối cùng cho Dự án tuyến Metro số 1, đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ TP sớm hoàn thành các thủ tục và hoàn thành ký kết trước 30/6/2021 để đảm bảm đủ vốn cho công tác giải ngân.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Ghi nhận quyết tâm của nhiều địa phương trong công tác giải ngân vốn ODA và các cam kết đẩy nhanh tiến độ trong 2 tháng cuối năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ODA là một nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, nhất là khi đất nước đang thiếu nguồn vốn phát triển, ngân sách Nhà nước chưa đủ để phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội, giao thông… Vì vậy, các Bộ, ngành cần tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý liên quan đến vốn ODA theo hướng bài bản, cụ thể hơn để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này; lập kế hoạch ODA trung hạn 5 năm và chấm dứt tình trạng ghi danh mục mà không có dự án.

Cùng với đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ thực thi chính sách.

Cần chấm dứt tình trạng, trì trệ, sợ trách nhiệm, tâm lý nhiệm kỳ, quan liêu, nhũng nhiễu và cương quyết thay, đổi cán bộ “không biết làm việc”, không hoàn thành, không có trách nhiệm tích cực hoặc là những cán bộ tiêu cực, không vì nhiệm vụ mà vì lợi ích nhóm trong đầu tư ODA, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo các cấp trực tiếp đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm tồn tại để đẩy mạnh giải ngân. Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về bố trí đủ vốn đối ứng, trong đó, tìm các nguồn hợp pháp để tăng vốn đối ứng, kể cả phương án vay tạm ứng; thực hiện nghiêm túc việc điều chuyển vốn ODA theo chỉ đạo, tránh tình trạng trả lại vốn quỹ dự toán.

Thủ tướng cho biết, từ nay đến cuối năm còn lượng vốn khoảng 41.000 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch Thủ tướng giao chưa được giải ngân. Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để giải ngân tối đa khoản vốn này.

Về thủ tục pháp lý, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các văn bản pháp lý nhằm đơn giản thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư. Đồng thời, sửa đổi Nghị định 56/2020 để đơn giản hóa quy trình, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án và một số bất cập khác.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp hàng tháng trình Thủ tướng xem xét, điều chuyển nội bộ vốn ODA giữa các dự án trong Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt các hiệp định vay sắp kết thúc năm 2020-2021, đừng để mất vốn.

Ngay sau hội nghị này, Thủ tướng sẽ có văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy công tác giải ngân vốn ODA.

Châu Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách điện tử: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455