09:28 28/05/2022

Bầu Đức đã bán hết cổ phiếu HAGL Agrico (HNG)

Bầu Đức vừa thông báo đã bán hết 3 triệu cổ phần còn lại tại HAGL Agrico (HNG) thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) bán hết 3 triệu cổ phần HNG thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Thời gian giao dịch từ 4-27/5/2022. Sau giao dịch hoàn tất, ông Đức không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HNG nào.

Trên thị trường, sau đợt giảm mạnh, cổ phiếu HNG đang giao dịch ở vùng đáy nhiều năm. Ước tính với mức giá trung bình chỉ hơn 6.000 đồng/cp trong thời gian giao dịch, bầu Đức dự kiến thu gần 20 tỷ đồng.

Bầu Đức đã bán hết cổ phiếu HAGL Agrico HNG

Kết quả kinh doanh của HNG trong năm 2021 không mấy khả quan khi báo lỗ thêm hơn 1.100 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của HAGL tại thời điểm 31/12/2021 đã vượt mức 3.400 tỷ đồng.

Bước sang quý 1/2022, HNG doanh thu thuần đạt 213,9 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận gộp giảm 75% còn chưa tới 11 tỷ.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 50 tỷ xuống còn vỏn vẹn 4 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính tăng mạnh từ 51 tỷ đồng lên hơn 135 tỷ đồng. Do đó, dù các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 112,6  tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp vẫn có lãi gần 7 tỷ.

Kết quả, lỗ thuần về sản xuất kinh doanh là 44,6 tỷ đồng, hạch toán lỗ do đánh giá chênh lệch tỉ giá cuối kỳ 68 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của HNG tại thời điểm 31/3/2022 đã nâng lên mức 3.539 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của HNG đạt 13.698,3 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm: tài sản dở dang dài hạn 4.651 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1.667 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn 1.274 tỷ đồng.  

Tổng nợ đi vay cuối quý là 5.932 với dư nợ từ ngân hàng là 3.244 tỷ đồng còn lại là vay chủ yếu từ HAGL hơn 2.088 tỷ, 593 tỷ từ Thagrico. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ giảm xuống còn 5.345 tỷ đồng.

Năm 2022, HAGL Agrico dự kiến lỗ trước thuế 2.713 tỷ, đến năm 2023 là 7.773 tỷ đồng và tình hình lợi nhuận sẽ cải thiện bắt đầu từ năm 2024. Doanh nghiệp này dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay lỗ 150 tỷ đồng, bên cạnh đó là chi phí chuyển đổi và huỷ bỏ vườn cây từ năm 2020 trở về trước là 2.563 tỷ đồng.

Cổ phiếu HNG tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm. Đồng thời báo cáo tài chính năm 2021 có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên