09:54 14/05/2022

Bình Phước: Tăng cường công tác quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước

UBND tỉnh Bình Phước vừa tổ chức họp Ban chỉ đạo công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, trong năm 2021, tỉnh Bình Phước thu ngân sách nhà nước nội địa được 12.370 tỷ đồng, đạt 192% dự toán do Bộ Tài chính giao, bằng 105% dự toán điều chỉnh năm HĐND, UBND tỉnh giao, tăng 27% so với năm trước. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết và lợi nhuận sau thuế thì tổng thu ngân sách nội địa đạt 6.827 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ năm trước.

Về công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước vẫn còn tồn tại, hạn chế và khó khăn do một số đơn vị nợ lớn đã kéo dài nhiều năm. Mặc dù cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế những đơn vị này nhưng không thu hồi được nợ đọng dẫn đến tiền phạt chậm nộp phát sinh theo tỷ lệ. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh khai thác tài nguyên, vận tải, bất động sản và thu mua nông sản được đánh giá còn dư địa để khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước nhưng khó thực hiện.

Bình Phước Tăng cường công tác quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước
Bình Phước tăng cường công tác quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước.

Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh hoặc phá sản và nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp. Việc áp dụng các chính sách về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã dẫn đến nợ thuế có xu hướng tăng.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo cũng nghe báo cáo các chuyên đề chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển đổi giá đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; trong hoạt động giao dịch liên kết với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; chuyên đề chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hoạt động kinh doanh nông sản. Đồng thời, thảo luận làm rõ thêm những khó khăn, kinh nghiệm trong việc chống thất thu, đôn đốc thu ngân sách nhà nước tại địa phương.

Từ đó, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố thống nhất kế hoạch và quyết liệt, phấn đấu khai thác nguồn thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 13.100 tỷ đồng theo Kế hoạch 331-KH/BCN ngày 10/11/2021 của Ban chủ nhiệm chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao những ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị trực tiếp thu thuế nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn, cũng như thảo luận của thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp để thống nhất kế hoạch tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đề nghị, trong thời gian tới các cấp, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế; rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ kiểm tra, kiểm soát công tác chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn; tăng cường khai thác tốt các nguồn thu để đảm bảo chi cho đầu tư, thúc đẩy Bình Phước phát triển nhanh và bền vững.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên