23:01 08/06/2022

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Ông Hồ Quốc Hương, Phó ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị, vừa bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Ngày 8/6, Tỉnh ủy Quảng Trị xác nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Quốc Hương, Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh) bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Quyết định thi hành kỷ luật này dựa trên đề nghị của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và bản tự kiểm điểm của ông Hồ Quốc Hương.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị
Ông Hồ Quốc Hương, phó Ban dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị .

Quá trình xem xét đề nghị của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh), ông Hồ Quốc Hương có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Quốc Hương bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Mai Ngọc (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên