Cải cách thủ tục hành chính có tác dụng tích cực "như một gói hỗ trợ" hậu Covid-19

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng, trong bối cảnh “bình thường mới” hiện nay, cải cách thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng là gói cứu trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp.

Có thể thấy, trong 2 năm vừa qua dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế-xã hội, sức khỏe, đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của hàng nghìn doanh nghiệp. Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành ban hành nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp như: cơ cấu lại nợ, giãn nợ, hoãn nợ, miễn giảm tiền thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất, giảm tiền điện, giá điện… từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.

Cải cách hành chính là “gói hỗ trợ” có tác dụng tích cực như một gói cứu trợ cho doanh nghiệp hậu Covid19
Cải cách hành chính sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, giảm bớt gánh nặng tuân thủ thủ tục hành chính

Việc triển khai những gói hỗ trợ thực tế đã đạt được những thành quả rất tích cực trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là những biện pháp hỗ trợ tạm thời giúp doanh nghiệp “gượng dậy” sau dịch bệnh. Trong khi đó muốn khôi phục sản xuất, phát triển bền vững thì các doanh nghiệp cần có tinh thần chủ động trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần có cơ chế chính sách thông thoáng, ưu tiên cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kịp thời tháo gỡ trên nguyên tắc vướng mắc. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tránh trường hợp “hành là chính”. Rà soát, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đi cùng với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bàn luận xoay quanh những biện pháp phát triển kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp hậu Covid, các chuyên gia và các nhà quản lý cho rằng cần phối hợp linh hoạt các biện pháp hỗ trợ, trong đó cần chú trọng giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và ngành nghề liên quan.

Cải cách hành chính là “gói hỗ trợ” có tác dụng tích cực như một gói cứu trợ cho doanh nghiệp hậu Covid19
Chủ tịch VCCI - Phạm Tấn Công

Cụ thể, theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng: trong bối cảnh “bình thường mới” hiện nay, cải cách thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng là gói cứu trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp. Trong đó, ngành xây dựng là ngành quan trọng có đóng góp lớn cho nền kinh tế với khoảng 20% GDP quốc gia, đây là ngành đang tạo việc làm cho hàng triệu lao động, tạo dựng cơ sở hạ tầng, nền tảng cơ sở vật chất thiết yếu cho xã hội. Trong lĩnh vực xây dựng về thủ tục hành chính có vai trò quan trọng để đưa nguồn lực vào sản xuất có ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Chính vì tầm quan trọng đó, Chính phủ đã từng bước điều chỉnh cơ chế chính sách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật từng bước cải thiện năng lực và cải thiện môi trường cạnh tranh trên thị trường và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các dự án đầu tư xây dựng. Bên cạnh việc điều chỉnh khung khổ pháp lý Chính phủ và chính quyền các địa phương đã có những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Tại Nghị quyết 02 của Chính phủ ban hành ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, các địa phương, cần giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường…

Theo đó, tại các địa phương đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng điều hành trong những năm qua đã thúc đẩy các chương trình cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa một số quy trình thủ tục về đầu tư xây dựng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục hành chính nhờ đó chi phí thủ tục hành chính đã dần giảm xuống, để doanh nghiệp ra nhập thị trường và tổ chức kinh doanh thuận lợi dễ ràng hơn.

Tuy vậy, thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng và một số lĩnh vực liên quan trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp đặc biệt là nhóm thủ tục liên ngành liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan nhà nước và với nhiều cấp chính quyền khác nhau, bản thân các cơ quan chính quyền thực thi cũng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong áp dụng pháp luật và có thể đối mặt với các rủi do pháp lý.

Cải cách hành chính là “gói hỗ trợ” có tác dụng tích cực như một gói cứu trợ cho doanh nghiệp hậu Covid19
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam

Bàn luận những vấn đề liên quan đến những giải pháp cải cách thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam đưa ra 6 vấn đề mà doanh gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn 2020-2025, như cải cách hành chính sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều người; đổi mới mô hình quản lý cán bộ công chức; xử lý các xung đột giữa các văn bản quy phạm pháp luật; xử lý thủ tục hành chính bằng công nghệ thông tin; điều chỉnh quan hệ giữa cấp trung ương và địa phương; mức độ và tốc độ cải cách thủ tục hành chính liên quan mật thiết với cải cách hành chính nhà nước.

Còn theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; giải phóng nguồn lực cho người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, hiệu quả; giảm chi phí giám sát của nhà nước cũng như chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, người dân… Chính phủ, các bộ, ngành cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện các gói hỗ trợ đã ban hành; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ; tăng năng lực chống chịu của nền kinh tế với cú sốc bên ngoài.

Nhìn chung, trong bối cảnh nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh như hiện nay thì việc thực hiện cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng, bền vững, hiệu quả và trong tầm tay của các cơ quan nhà nước. Cải cách hành chính sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, giảm bớt gành nặng tuân thủ thủ tục hành chính, đặc biệt, cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,...có tác dụng tích cực không kém gì một gói cứu trợ cho doanh nghiệp trong bối cảnh gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí giúp giải phóng được nhiều nguồn lực quốc gia đang bị tắc nghẽn đình trệ, giúp các dòng vốn đầu tư (cả công và tư) nhanh chóng đi vào hoạt động, giúp tạo đà để nền kinh tế phục hồi và bức phá nhanh hơn trong giai đoạn sắp tới.

Đồng thời, các chính sách được ban hành có sự kết hợp linh hoạt giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách hỗ trợ ngành hoặc an sinh xã hội khác, trong đó bao gồm nhóm giải pháp ngắn hạn, cơ chế, chính sách trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể, nhóm giải pháp căn cơ, dài hạn để tháo gỡ khó khăn cho tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; cơ bản phù hợp diễn biến và tác động của dịch bệnh./.

Hải Bình

Bình luận bài viết

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tính từ đầu năm đến ngày 20/1, Việt Nam thu hút được 2,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang trở thành trụ đỡ đối với nền kinh tế, giảm thiếu áp lực cung cấp vốn của ngân hàng. Mặc dù vậy, trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần các cơ quan chức năng tháo gỡ.

Trong báo cáo vĩ mô vừa phát hành, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) vừa đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng tín dụng và cung tiền (M2) trong năm 2022, trong đó: kịch bản lạc quan nhất, M2 và tín dụng sẽ tăng lần lượt là 14% và 13%.

Theo PGS. TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng cho rằng, người dân cần chủ động chuẩn bị trong việc phòng và chữa Covid-19, người dân không nên lo lắng, hoang mang nhưng cũng không được chủ quan, cần có tư vấn kịp thời của cán bộ y tế trong điều trị F0 tại nhà.

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, lạm phát tâm lý đã xuất hiện từ cuối năm 2021 rất có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2022 dưới 4% nhất là khi tổng cầu tiêu dùng phục hồi kéo CPI đi lên.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455